Gemeente Rotterdam

Erasmusspeld voor Van der Veen

De heer P.H. van der Veen heeft bij zijn afscheidsdiner als bestuurslid van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) de Erasmusspeld ontvangen van onderwijswethouder Els Kuijper. Van der Veen is twintig jaar geleden door de gemeenteraad van Rotterdam benoemd tot lid van het bestuur van het Pedologisch Instituut, dat in 1987 mede het CED vormde. De laatste twee jaar was hij voorzitter van het bestuur van het CED. Per 1 januari is het CED gefuseerd met de onderwijsbegeleidingsdiensten van Poortugaal, Vlaardingen en Dordrecht en een nieuwe zelfstandige organisatie geworden. Daarmee is een einde gekomen aan het bestuur van het CED Rotterdam. De heer Van der Veen is tevens hoofddirecteur van de Koninklijke Ammanstichting, een functie die hij binnenkort als gevolg van fusies ook zal neerleggen.

Als bestuurder heeft Van der Veen zich decennialang verdienstelijk gemaakt voor het Rotterdamse onderwijs. Hij heeft zich ingezet voor onderwijskundige voorzieningen die direct of indirect bestemd zijn voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

De Erasmusspeld wordt uitgereikt aan personen die zich op sociaal, cultureel, sportief of economisch gebied gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.