Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie investeert in beeldende kunst bij Utrechtse gemeenten

22-01-2002
Neonteksten in het trottoir van Woerden, 'ontwortelde' huizen in Abcoude, beelden bij boerderijen in de Kromme Rijn streek. Stuk voor stuk zijn het recente voorbeelden van projecten beeldende kunst die onder begeleiding van het Provinciaal Centrum Beeldende Kunst en met een forse subsidie van de provincie Utrecht kunnen worden gerealiseerd, zo hebben GS besloten. In totaal investeert de provincie daarmee 168.000,-

Kunst bij boeren in de Kromme Rijn streek
Lijnen in het Landschap. Onder deze naam wordt in mei a.s. een toeristische fietsroute geopend in het gebied van de Kromme Rijn. De route is circa 40 kilometer lang en voert langs negen locaties waar kunstwerken zijn geplaatst die speciaal voor deze plekken zijn ontworpen. De kunstenaars hebben daarbij vooral hun inspiratie geput uit contacten met boeren in de streek en het gevarieerde landschap langs de Utrechtse Kromme Rijn. De route voert door o.a. de gemeenten Bunnik, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Ida van der Lee, Rob Sweere, Adri Huisman en Frank Halmans. De expositie van deze kunstwerken loopt tot en met het eind van 2002. Omdat het gaat om een vernieuwend project dat inwoners op een verrassende wijze confronteert met kunst heeft de provincie Utrecht al eerder via het Actieprogramma Cultuurbereik de organisatie van deze kunstmanifestatie gesponsord. Met de extra subsidie uit het fonds voor beeldende kunst komt de provinciale bijdrage uit op ruim 45.000,- De prov
incie is daarmee hoofdsponsor van dit interessante project.

Gevangen boom in Maarssen
Op het Harmonieplein in Maarssen komt een kunstwerk van Ram Katzir. Zijn drie meter hoge kooi houdt een boom gevangen, een symbool voor de opsluiting van de mens. Opdrachtgever is de lokale afdeling van Amnesty International. Ook dit kunstproject is begeleid door het Provinciale Centrum Beeldende Kunst. Naar verwachting vindt de onthulling plaats in april/mei van dit jaar. Het ontwerp van de kunstenaar is in goede aarde gevallen bij de provinciale adviescommissie beeldende kunst. Het gaat volgens de commissie om een aansprekend ontwerp dat gezien kan worden als een echt logo van Amnesty International. Provinciale bijdrage voor dit project is met bijna 13.000,- ruim de helft van de totale begrotingskosten. Eerder heeft de provincie al bijgedragen aan het schetsontwerp voor dit bijzondere kunstwerk.

Neonkunst voor funshoppers in Woerden
"Duur is altijd mooi". "Veel geld maakt gelukkig". "Overdaad doet geen kwaad". Deze grappige varianten op bekende volkswijsheden worden in neonletters ingemetseld in het trottoir van het nieuwe winkelcentrum Snel en Polanen te Woerden. Voor dit kunstwerk - in totaal gaat het om negen teksten - tekent Giny Vos die met dit kunstwerk wilde inhaken op het hedendaagse verschijnsel van 'funshoppen'. Opdrachtgever is de gemeente Woerden. Vooral het contrast tussen de teksten en de omgeving kan in sommige gevallen een komisch effect opleveren bij passanten, meent de provinciale adviescommissie. Reden voor GS om dit project te subsidiëren met ruim 27.000,- De totale kosten bedragen 72.000,- Medio 2002 wordt dit kunstwerk onthuld.

Kunstwerk Hydron in Eemdijk
Waterleidingbedrijf Hydron heeft in 2000 het initiatief genomen voor een kunstwerk dat geplaatst zal worden een ombemand pompstation in Eemdijk. De keuze is gevallen op het kunstenaarsteam Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield uit Amsterdam. Zij ontwierpen een roestvrij stalen buis van 3 meter hoog, die geplaatst wordt op een cirkelvormige schijf. Het kunstwerk is een vrije bewerking van de activiteiten van Hydron en oogst een positieve reactie van de provinciale commissie die het een eenvoudig en functioneel ontwerp vindt. De provincie subsidieert daarom ruim 27.000,- om plaatsing van dit kunstwerk mogelijk te maken.

Ontwortelde schuurtjes in Abcoude
Vanwege een spoorweguitbreiding in Abcoude moesten eind vorig jaar twaalf huizen onder de slopershamer. Kunstenares Ida van der Lee - geïnspireerd door krakersacties bij de Betuwelijn - toverde de sloop om tot een artistieke performance. In opdracht van Rail Infrabeheer zorgde zij ervoor dat de schuurtjes van deze huizen op een dekschuit werden geplaatst en onder begeleiding van muziek en zang een tochtje maakten over de rivier het Gein. Daarmee probeerde ze een menselijke dimensie toe te voegen aan deze vrij grootscheepse ingreep in de ruimte. Uit deze gebeurtenis groeit nog een permanent 'monument van de verandering' dat met steun van de provincie eind 2002 gereed zal zijn. Tussentijds wordt over dit monument in Abcoude een aantal ontwerpateliers georganiseerd. De provincie draagt ruim 27.000,- bij aan dit project. Opdrachtgever is de stichting Kunstgeografisch Genootschap.

Overige subsidies beeldende kunst richten zich o.a. op de bouw van een website voor de Lucas X- Gids, het provinciale blad voor de beeldende kunst in Utrecht, "Utrecht aan Zee' - een serie korte films over bekende Utrechtse kunstenaars - en het educatieve project Fantasy Island, een droomreis voor middelbare scholieren aan de hand van tekeningen uit de provinciale tekeningencollectie.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 - 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl