Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie Utrecht stimuleert duurzaamheid

Project moet leefbaarheid op scholen vergroten

22-01-2002
Gemeenten, milieudienst, politie, GGD en andere organisaties in de Provincie Utrecht gaan gezamenlijk een project starten onder de naam "De Leefbare School". De bedoeling van dit project is om op basisscholen meer, en geïntegreerd, aandacht te schenken aan milieu, veiligheid en gezondheid. De provincie ondersteunt de verkennende fase van dit project met ruim 18.000,-. Naast dit project kregen nog twee projecten subsidie uit het zgn. "Leren voor Duurzaamheid-potje": een kennisproject over duurzaamheid ( 9.300) en een website voor vrijwilligerswerk op natuur en milieugebied ( 13.615).

De leefbare school
Een veel gehoorde klacht van scholen is de lawine aan projecten die dagelijks binnen komen. Om te voorkomen dat scholen willekeurig op uiteenlopende projecten inschrijven, gaan straks de diverse organisaties naar de basisscholen met een samenhangend programma onder de noemer "De Leefbare School". NME diensten, milieuzorgadviseurs, brandweer, politie, GGD, HALT en arbodiensten bieden een programma aan dat invulling gaat geven aan het begrip "leefbaarheid" op scholen. Om op de vraag van scholen in te spelen, wordt eerst onderzocht wat wordt verstaan wat wordt verstaan onder leefbaarheid op school, wat de rode draad kan zijn en hoe overlap en concurrentie tussen aanbieders kan worden voorkomen. Dit levert uiteindelijk een programma van eisen op waarvoor de bijdrage is bedoeld. In een volgende fase worden deze eisen omgezet in een programma aanbod dat op een aantal scholen wordt uitgevoerd (pilots). Tenslotte moet de provinciale opschaling plaatsvinden en kunnen scholen een keurmerk "leefbare school" verdie nen.

Leren voor Duurzaamheid
De projecten ontvangen de bijdrage uit de provinciale middelen in het kader van het programma "leren voor duurzaamheid". Dit programma moet vernieuwende leertrajecten stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Daarbij staan vier thema's centraal waarbinnen de provincie de komende jaren graag duurzaamheidprojecten ontwikkeld ziet: water, milieubewust wonen, mobiliteit en gebiedsgericht beleid. Eerder heeft de provincie onder meer bijgedragen aan een CDRom met informatie over duurzaam verhuizen, de tentoonstelling "afval zonder grenzen", welkomstpakketten met milieuproducten voor inwoners van Leidsche Rijn en een programma dat jongeren bij de toekomst van het landelijk gebied betrekt.

Meer informatie: Dick Neuteboom, telefoon (030) 258 2152 of Dick.Neuteboom@provincie-utrecht.nl