Provincie Utrecht

Persbericht

Utrechtse burgerdeputatie langs "koninklijke"route

22-01-2002
Vijftien Spakenburgse dames en 25 leden van het Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest vertegenwoordigen gezamenlijk de provincie Utrecht in de burgerdeputatie langs de route van de rijtoer die prins Willem-Alexander en Maxima na hun huwelijk in Amsterdam maken. Zij zijn onderdeel van een lint van 480 personen in klederdracht die aan beiden zijden van de Singel tussen het Muntplein en het Spui worden opgesteld. Op deze manier wil men tijdens de rijtoer de betrokkenheid van alle provincies in Nederland tot uiting brengen; elke provincie levert 40 deelnemers aan deze "burgerdeputatie".

De Utrechtse commissaris van de Koningin, mr.B. Staal heeft via de burgemeesters van Soest en Spakenburg onmiddellijk en enthousiaste medewerking gekregen van de Oranjevereniging uit Spakenburg en van het Groot Gaesbeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest. De vrijwilligers vinden het leuk om de provincie Utrecht te representeren.

Voor nadere informatie over het Gilde kunt u contact opnemen met de heer R. van Hal, 06-53166197.
Op woensdagavond wordt er geoefend in het Gildehuis aan de Steenhoffstraat 46
Informatie over de deelname van de Spakenburgse dames graag via de heer P.v.d.Meen van de Oranjeverenigingen Bunschoten-Spakenburg, tel. 033-4341207 of 06-51492174.

Meer informatie: Mireille van Kempen, telefoon 030 - 258 2333 of Mireille.van.Kempen@provincie-utrecht.nl