Gemeente Eindhoven

Persbericht: 22 januari 2002

Resultaat zichtbaar in buurten

Fontys Hogescholen en gemeente sluiten convenant

Op dinsdag 22 januari 02 vindt in de buurtinfowinkel Woensel West aan de Edisonstraat 67 de ondertekening plaats van het convenant periode 2001-2005 tussen de gemeente Eindhoven en Fontys Hogescholen. Genoemd convenant is tot stand gekomen in het kader van het stedelijk ontwikkelingsprogramma. Namens de Groepsraad Fontys zijn de ondertekenaars de heren dr. ir. J. Houben en drs. N. Verbraak, namens de gemeente zijn dit de heren dr. R.W. Welschen en ir. R. Bun. Mevrouw I. Verduin, voorzitter Stichting Woensel-West opent de bijeenkomst en treedt namens ABCD-E op als gastvrouw.

De aanvangstijd is 17.00 uur. Geschatte eindtijd circa 18.00 uur waarna een informeel samenzijn volgt.

Vooraf aan de ondertekening zullen buurtbewoners van de wijken Woensel West en Lijmbeek West een uiteenzetting geven van het lopende ABCD-E project. Een project dat erop is gericht de mogelijkheden van de buurt(bewoners) te mobiliseren. Dit project is een initiatief van de buurt zelf en krijgt op onderdelen ondersteuning vanuit Fontys en de gemeente. Ter plekke wordt de nieuwe nieuwsbrief ABCD-E verspreid en de buurt-website in wording gepresenteerd. Met dit project loopt stad Eindhoven qua werkwijze en aanpak voorop in Nederland. Dit blijkt ook uit de aanwezigheid van de voorzitter van de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken), de heer H. Cornelissen. Fontys en LSA zijn ook doende met het opstellen van een landelijk convenant. Hiernaast vindt een korte toelichting plaats over het te starten project Digistein (één van de 4 landelijke ICT-Broedplaatsen, aangewezen door het Rijk). Een typisch project rond het thema ICT en sociale kwaliteit in de buurt, dat is opgepakt dankzij de reeds lopende samenwerking in het afgelopen jaar tussen Fontys Hogescholen en de gemeente. Lijst van gerealiseerde projecten (word-document)