Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

22 januari 2002

1/3 regeling voor onderwatersportvereniging "Nakki"

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een bijdrage beschikbaar te stellen voor de onderwatersportvereniging "Nakki" voor de aanschaf van een compressor. Het college doet het voorstel op basis van de verordening subsidiëring accommodaties (1/3 regeling).

Deze compressor is noodzakelijk voor het vullen van persluchtcilinders. Onderwatersportvereniging `Nakki' laat de persluchtcilinders nu nog vullen bij gespecialiseerde bedrijven. Met deze persluchtcilinders kunnen beoefenaars van de onderwatersport onder het wateroppervlak ademen.