Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

22 januari 2002

1/3 regeling voor Stichting Schietsportbaan te Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een bijdrage beschikbaar te stellen voor de Stichting Sportschietbaan te Delfzijl. Het college doet het voorstel op basis van de verordening subsidiëring accommodaties (1/3 regeling). Met de bijdrage kan de Stichting Sportschietbaan een aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen. De Stichting hoeft dan geen gebruik meer te maken van generatoren.

De Stichting Sportschietbaan Delfzijl is de eerste organisatie die gebruik maakt van de vernieuwde verordening subsidiëring accommodaties (1/3 regeling). Organisaties kunnen vaker een beroep doen op de verordening. In het verleden was het alleen mogelijk gebruik te maken van de verordening voor het stichten van een sportaccommodatie. Inmiddels kunnen organisaties een beroep op de verordening doen voor het aanpassen of uitbreiden van hun accommodatie.