Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

22 januari 2002

Prof.dr. W. Lemstra kandidaat voor Raad van Commissarissen OMD

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt de raad voor de heer prof.dr. W. Lemstra kandidaat te stellen voor de Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD BV). Aanleiding voor de kandidaatstelling is het raadsbesluit van 28 juni 2001 om deel te nemen aan een op te richten besloten vennootschap (BV) genaamd Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD).

Gezien de door de gemeenteraad op 28 juni 2001 aanvaarde motie stelt de gemeente een commissaris voor die noch bestuurlijk verantwoordelijk is binnen de gemeente Delfzijl noch hier als ambtenaar werkzaam is. Ter wille van de objectiviteit van de Raad van Commissarissen is gezocht naar een vertegenwoordiger van "buiten" die beschikt over een goede deskundigheid en een behoorlijk netwerk.

De keuze is daarbij komen te vallen op de heer professor doctor W. Lemstra uit Hengelo (O). De heer Lemstra is geboren in de voormalige gemeente Bierum en was onder meer gemeentesecretaris van Amsterdam, secretaris-generaal op drie verschillende ministeries en burgemeester van Hengelo.

Als de raad het voorstel van het college overneemt wordt de voordracht naar de algemene vergadering van de OMD BV gestuurd. De algemene vergadering besluit vervolgens tot benoeming. De besloten vennootschap OMD heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit drie commissarissen. De gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de woningcorporatie dragen ieder een kandidaat voor.