Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

22 januari 2002

1/3 regeling voor Zeehengelsportvereniging "De Eemsvisser"

et college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een bijdrage beschikbaar te stellen voor de Zeehengelsportvereniging "De Eemsvisser". Het college doet het voorstel op basis van de verordening subsidiëring accommodaties (1/3 regeling). De bijdrage is bedoeld voor aanpassing van de steigers in de buitenhaven van Delfzijl. Met deze aanpassing komen er vier ligplaatsen bij voor schepen groter dan zes meter.