Gemeente Nieuwegein

Woningbouw Vreeswijk-Noord kan bijna van start

Het college van Nieuwegein heeft op dinsdag 22 januari ingestemd met het contract tussen de gemeente Nieuwegein en
projectontwikkelaarscombinatie Heijmans Vastgoed Realisatie BV en De Principaal BV. Met dit contract kan de ontwikkeling van in totaal 393 woningen in Vreeswijk-Noord van start. Medio mei 2003 wordt gestart met de bouw van de eerste fase. De gemeenteraad beslist op 28 februari of zij met het contract instemt. De feestelijke ondertekening van het contract vindt plaats op dinsdag 19 februari, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Na ruim 5 jaar planvoorbereiding start dan eindelijk het ontwerptraject voor de in totaal 393 woningen in Vreeswijk-Noord. De verkoop en bouw van de 393 woningen gebeurd in 4 fasen: Fase 1: betreft het noordelijk deel van het Eurogritterein met in totaal 96 woningen, start bouw medio mei 2003.
Fase 2: is het zuidelijk deel van het Eurogritterrein met in totaal 107 woningen, start bouw medio oktober 2003.
Fase 3: betreft de terreinen Klip (ten noorden van de passantenhaven), Verstegen, Remont en Aantjes (ten oosten van de Wierselaan) met in totaal 147 woningen, start bouw medio april 2004. Fase 4: betreft De Punt, met in totaal 43 woningen, start bouw medio oktober 2004.

De komende periode wordt op grote schaal gestart met het slopen van bestaande opstallen, de bodemsanering en het bouwrijp maken. Medio februari 2002 wordt gestart met de bodemsanering op het voormalige Klipterrein, ten noorden van de passantenhaven. Naar verwachting zijn oktober 2002 het merendeel van de woningontwerpen gereed.

Rond januari 2003 kunnen de 96 woningen van Fase 1 in de verkoop. Komend najaar zullen de ontwikkelaars en woonstichting Jutphaas bekend maken op welke wijze geïnteresseerde kopers en huurders zich voor de woningen kunnen inschrijven.
Vanaf 4 maart 2002 wordt in de stadswinkel van het gemeentehuis zoveel mogelijk informatie over het project ten toon gesteld en kunnen geïnteresseerden hier voor algemene vragen over de woningbouwplannen terecht.


---

Invoerdatum 25-1-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein