Gemeente Grave


Op dinsdag 22 januari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een blauwe zone in te voeren voor de binnenstad van Grave. Het besluit is mede gebaseerd op de eerder door de gemeenteraad vastgestelde nota "Parkeren en circuleren in de binnenstad van Grave". De blauwe zone wordt ingevoerd per 1 april 2002.

Het parkeerbeleid, dat op 1 april as. ingaat, bevat drie componenten:
1. Het reguleren van het parkeren in de binnenstad (blauwe zone), 2. het realiseren van langparkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad en 3. het aanpassen van de verkeerscirculatie aan de nieuwe situatie.


1. Reguleren parkeren binnenstad
In de binnenstad wordt een blauwe zone gerealiseerd in het gebied, tussen Henricusweg, P. v.d. Elzenstraat, Koninginnedijk, Havenstraat, Ruyterstraat, Maaskade, Prinsenstal, St. Elisabethstraat en Arnoud van Gelderweg. De parkeerduur wordt in dit gebied op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur beperkt tot twee aaneengesloten uren. Binnenstadsbewoners kunnen een ontheffing krijgen voor het parkeren in de blauwe zone, uitgezonderd de straten direct in het winkelcarré.


2. Langparkeerplaatsen
Om de parkeerduk in de binnenstad te verminderen worden grote parkeerplaatsen aangewezen of aangelegd waar zonder ontheffing lang geparkeerd kan worden. Het gaat daarbij om de Lunette (excl. straat), Arsenaal, Loswal en Koninginnedijk, (vml. CHV-terrein). Voorzover gelegen in de blauwe zone vallen deze locaties niet onder de werking daarvan.


3. Verkeerscirculatie
Om bezoekers van de binnenstad naar de langparkeerplaatsen te geleiden worden verwijzingsborden geplaatst. Vanaf de invalswegen zal worden verwezen naar de bovengenoemde langparkeerplaatsen. Vooralsnog wil het college geen straten in de binnenstad afsluiten voor het verkeer. Ook de rijrichting blijft (vooralsnog) overal hetzelfde.
* Klik hier voor de de nota "Parkeren en circuleren in de binnenstad van Grave"

* Klik hier voor de themapagina in de Graafsche Courant (30-1-2002) over de invoering van de blauwe zone (pdf-bestand)