Provincie Groningen

Groningen, 22 januari 2002 Persbericht nr. 11

Agenda voor Veenkoloniën ligt op schema

De ontwikkeling van de AGENDA voor de Veenkoloniën verloopt voortvarend. De stuurgroep is vrijdagochtend 18 januari j.l. bijeen geweest voor overleg. Naar verwachting zullen de plannen medio maart klaar zijn. Gezien de huidige stand van zaken wil de stuurgroep op 25 maart 2002, tijdens een te organiseren symposium, de plannen bekend maken. De AGENDA is een visie met bijbehorende maatregelen voor de Veenkoloniën.

Op 7 februari behandelt de vaste kamercommissie Landbouw het kabinetsstandpunt inzake de Veenkoloniën. De stuurgroep zal voor deze gebeurtenis per bus afreizen naar Den Haag om aan de landelijke politiek duidelijk te maken hoe belangrijk de plannen voor de Veenkoloniën zijn. De AGENDA voor de Veenkoloniën is bedoeld als een door het gebied gedragen leidraad voor de verdere uitvoering van plannen voor het gebied.

Later, op 25 maart 2002, organiseert de stuurgroep een symposium over de AGENDA voor de Veenkoloniën in het Theater Geert Teis in Stadskanaal. Tijdens dit symposium presenteert de stuurgroep de ruimtelijke, economische en sociale plannen voor het gebied. Verder zullen tijdens deze bijeenkomst diverse maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en politiek hun mening geven over de toekomst van de Veenkoloniën.

De AGENDA voor de Veenkoloniën zal in het voorjaar worden aangeboden aan het kabinet. In de AGENDA werken de volgende organisaties samen: de gemeenten Aa en Hunze, Pekela, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Veendam, Menterwolde, Emmen, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, de waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht en de provincies Groningen en Drenthe.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129