European Commission

C/02/12

Brussel, 22 januari 2002

5523/02 (Presse 12)

2405e zitting van de Raad


- ECOFIN -

Brussel, 22 januari 2002

Voorzitter: de heer Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO

Tweede vice-minister-president en minister van Economische Zaken van het Koninkrijk Spanje

INHOUD

DEELNEMERS 1

BESPROKEN PUNTEN

WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP EN VAN DE COMMISSIE - OPENBAAR DEBAT 1

STABILITEITS- EN GROEIPACT - BESPREKING VAN DE GEACTUALISEERDE STABILITEITS- EN CONVERGENTIEPROGRAMMA'S 1

- OOSTENRIJK - Advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 2001-2005 1
- BELGIE - Advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 2002-2005 1
- FINLAND - Advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 2001-2004 1
- NEDERLAND - Advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 2000-2004 1
- LUXEMBURG - Advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 2000-2004 1
- ZWEDEN - Advies van de Raad over het geactualiseerde convergentieprogramma voor de periode 2001-2004 1

VERSLAG OVER HET BELEID INZAKE DE BEVORDERING VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 1

LAATSTE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE DE OVERGANG NAAR DE EURO 1

STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE BEKRACHTIGINGSPROCEDURES VOOR HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN 29 SEPTEMBER 2000 BETREFFENDE HET STELSEL VAN EIGEN MIDDELEN 1

EUROPEES-MEDITERRANE ONTWIKKELINGSBANK 1

DIVERSEN 1

- BELASTING OP DE OPBRENGST VAN SPAARGELD: Onderhandelingen met derde landen 1

TIJDENS DE LUNCH BESPROKEN PUNTEN 1

- ARGENTINIË 1

- LAMFALUSSY-METHODE 1

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

ECOFIN I

* Europese Centrale Bank I

* Macrofinanciële bijstand aan Roemenië - conclusies I
REKENKAMER I

* Speciaal verslag nr. 11/2001 van de Rekenkamer over het Tacis-programma voor grensoverschrijdende samenwerking I
* Speciaal verslag nr. 10/2001 van de Rekenkamer over de financiële controle van de structuurfondsen - Verordeningen (EG) nr. 2064/97 en nr. 1681/94 van de Commissie II

* Speciaal verslag nr. 12/2001 van de Rekenkamer over bepaalde structuurmaatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid: -effect van de EFRO-steun op de werkgelegenheid; -ESF-maatregelen ter bestrijding van langdurige werkloosheid - conclusies III

BETREKKINGEN MET DE KANDIDAAT-LIDSTATEN III

* Slovenië - deelname aan communautaire programma's III
* Slovenië - deelname aan het programma "Cultuur 2000" IV
HANDELSBELEID IV

* Laos - Voorlopige toepassing van de textielovereenkomst IV
BENOEMING IV

* Comité van de regio's IV


---