Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken


World Anti-Doping Code moet aan alle onduidelijkheid een einde maken

De World Anti-Doping Agency (WADA) is op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van de World Anti-Doping Code. Deze Code komt in de plaats van de Anti-Doping Code van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), maar zal een breder terrein bestrijken.
Het is de bedoeling dat de Code voor de Olympische Spelen van 2004 van kracht zal zijn. De World Anti-Doping Code moet de hoeksteen gaan vormen van het mondiale anti-dopingbeleid.

De World Anti-Doping Agency (WADA) zal zich het komende jaar richten op de ontwikkeling van een mondiale code op het gebied van doping: de World Anti-Doping Code. Deze Code zal de Anti-Doping Code van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vervangen. Het doel van het ontwikkelen van de World Anti-Doping Code is het komen tot een breed gedragen document dat de hoeksteen zal vormen van het mondiale anti-dopingbeleid in de komende jaren. Het document zal breed worden gedragen aangezien in de WADA zowel de sport als overheden zijn vertegenwoordigd en alle partijen met het uiteindelijke document akkoord moeten gaan.

Alle organisaties die momenteel actief zijn op het gebied van anti-dopingbeleid zijn door de WADA uitgenodigd om input te leveren voor de verdere ontwikkeling van de Code.
Het NeCeDo is om een actieve bijdrage gevraagd en zal dan ook een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van deze Anti-Doping Code. Het NeCeDo onderkent het belang van deze Anti-Doping Code en is hoopvol gestemd over de ingezette verbetering en harmonisatie van het mondiale anti-dopingbeleid.

De Code vervangt de IOC Anti-Doping Code, maar zal daarnaast een veel bredere impact en range hebben dan die van het IOC ooit gehad heeft. De World Anti-Doping Code zal een groot aantal elementen uit het anti-dopingbeleid omvatten. Hierbij valt te denken aan verschillen in gehanteerde dopinglijsten, conflicten tussen sportorganisaties en landen met een dopingwetgeving en onduidelijkheid over sancties, maar bijvoorbeeld ook over resultaatmanagement en accreditatie van laboratoria.
De nieuwe Code beoogt dan ook aan talloze onduidelijkheden, verschillen en conflicten op het gebied van anti-dopingbeleid een einde te maken.

Als doelstelling van de Code stelt de WADA onder andere:
* de bescherming van de gezondheid van sporters;
* de bescherming van het recht op sporters op schone sport;
* de erkenning van de ethische, educatieve en sociale waarde van de sport;

* het verzekeren van de betrouwbaarheid van wetenschappelijke resultaten;

* het zorgdragen voor goede procedures gedurende het hele traject van controle tot afhandeling.

De verdere ontwikkeling van de World Anti-Doping Code zal stapsgewijs plaats vinden.
Zo staat voor 2002 een herziening van de dopinglijst op het programma die moet leiden tot een
verbeterde versie van de dopinglijst per 2003 en de ontwikkeling van een accreditatie systeem voor dopingcontrole laboratoria. Het is de bedoeling de definitieve Anti-Doping Code voor de Olympische Spelen van 2004 van kracht te laten worden.