RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

Simon Slootenprijs 2002

Ministerie van Justitie Stichting Vedivo Raad voor de Kinderbescherming Postbus 8014 Postbus 19202 3503 RA UTRECHT 3501 DE UTRECHT 030-298 3550


030-888 2400

PERSBERICHT

Simon Slootenprijs 2002

De derde uitreiking van de Simon Slootenprijs, de prijs (Euro 22.500,- en een bonzen sculptuur) voor het meest vernieuwende project op het terrein van de jeugdbescherming, zal eind dit jaar plaatsvinden. Deelname staat open voor ieder Nederlands project, initiatief of pakket aan maatregelen dat gericht is op vernieuwing binnen de jeugdbescherming. Het is niet noodzakelijk dat men zelf participeert in een project om een initiatief onder aandacht van de jury te brengen.

In samenwerking tussen de Stichting Vedivo (koepel voor de (gezins)voogdij en jeugdreclassering) en de Raad voor de Kinderbescherming is op 11 december 1997 de Simon Slootenprijs ingesteld met als doel om de vernieuwing binnen de jeugdbescherming te stimuleren, waardoor er periodieke aandacht is voor innovatie en vernieuwende ontwikkelingen. Simon Slooten was de eerste 'ambtenaar kinderwetten' in Nederland.

De jury van de Simon Slootenprijs nodigt u uit projecten te nomineren die ten behoeve van de sector jeugdbescherming vernieuwende activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd waarbij de bescherming van het kind centraal staat. Projecten die twee jaar geleden door de jury zijn genomineerd, zijn uitgesloten van deelname.

De projecten moeten voldoen aan de volgende criteria: Het project is gericht op de bescherming en ontwikkeling van het kind binnen zijn leefomgeving;
Het project is oorspronkelijk en vernieuwend;
De resultaten van het project zijn bruikbaar voor de totale sector; Het project kent (nog) geen landelijke invoering; Het project is gericht op een doelgroep, niet op een individu.

Wie een project wil aanmelden, dient alle genoemde criteria de revue te laten passeren in een kort en origineel verslag van maximaal 4 pagina's (A4-formaat). Het is niet de bedoeling om allerlei rapporten, verslagen en/of knipsels toe te sturen.

Iedereen die een project wil nomineren, dat voldoet aan bovenstaand criteria, kan dit vóór maandag 2 september 2002 schriftelijk met opgave van motivatie en omschrijving van het project aanmelden bij het

Secretariaat van de Simon Slootenprijs
T.a.v. Onno Hoorn en Gert de Jonge
P/a Ministerie van Justitie
Raad voor de Kinderbescherming
Hoofdkantoor
Postbus 19202
3501 DE UTRECHT
hoofdkantoor@rvdk.minjus.nl


---
Noot voor de redactie (