Rechtbank AmsterdamPro forma-behandeling Van der G. op vrijdag 9 augustus 2002
Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 17-07-2002

De behandeling van de zaak Van der G. is vastgesteld op vrijdag 9 augustus 2002. De verdachte, die zich in voorlopige hechtenis bevindt krachtens een bevel gevangenhouding waarvan de geldigheidsduur reeds tweemaal is verlengd, is inmiddels gedagvaard voor deze zitting. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond heeft de Officier van Justitie aangekondigd ter terechtzitting van 9 augustus aanhouding van de behandeling van de zaak te zullen verzoeken. De datum van de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend. Deze zogeheten pro forma-zitting heeft plaats in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank aan de Zuidermolenweg 1 te Osdorp en begint om 10.00 uur.

Voorzieningen publiek
Het aantal plaatsen in de zittingszaal in Osdorp is zeer beperkt. Om die reden kan de zitting ook worden gevolgd in twee zalen op de rechtbank aan de Parnassusweg, via een videoverbinding. Zowel op de Zuidermolenweg als op de Parnassusweg geldt de regel dat degenen die het eerst komen naar binnen mogen tot het aantal beschikbare plaatsen is vergeven. Iedereen wordt gedetecteerd en gefouilleerd bij de ingang en men dient zich te identificeren. De zalen op de Parnassusweg gaan om 08.30 uur open. Men dient zich te melden bij Toren E aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam. De beveiligde zittingszaal aan de Zuidermolenweg gaat om 08.00 uur open.

Opnamemateriaal en andere communicatiemiddelen verboden In het gebouw aan de Zuidermolenweg en op de rechtbank aan de Parnassusweg is filmen, fotograferen en het maken van geluidsopnamen verboden. Mobiele telefoons, semafoons, laptops en andere communicatiemiddelen of opname-apparatuur worden niet toegelaten. De rechtbank treft geen voorzieningen voor de opslag van dergelijke apparatuur.

Toelating pers
De plaatsen voor de pers in de beveiligde zittingszaal worden toegewezen door de rechtbank (één plaats per medium). De pers dient zich vóór 31 juli 2002 aan te melden door middel van aangehecht accreditatieformulier. Op vrijdag 2 augustus maakt de afdeling voorlichting van de rechtbank bekend welke media worden toegelaten tot de beveiligde zittingszaal. Voor media die niet kunnen worden geplaatst worden voorzieningen getroffen op de rechtbank aan de Parnassusweg.

Audiovisuele media
In de beveiligde zittingszaal is een zogenaamde poolregeling van toepassing. De N.O.S. zal deze voorziening verzorgen; audiovisuele media wordt verzocht contact op te nemen met de afdeling productie van de N.O.S. in Hilversum (035 - 677 8052).

Fotografen
De rechtbank en de Officier van Justitie kunnen worden gefotografeerd van 09.15 uur tot 9.20 uur. Na het maken van de foto's moeten de fotografen het gebouw aan de Zuidermolenweg verlaten. Fotografen dienen zich vóór 31 juli 2002 aan te melden door middel van aangehecht accreditatieformulier.