Tulip Computers NV

PERSBERICHT

Directiesamenstelling Tulip Computers N.V.

Amersfoort, 9 augustus 2002

De heer P.B. Herman, Directie-voorzitter ad interim bij Tulip Computers N.V., heeft zijn activiteiten per 30 juli jongstleden beëindigd.

De activiteiten van de heer Herman waren met name gericht op het ontwerp, de vaststelling en de implementatie van een Business Unit-structuur zowel voor Notebooks als voor Communicatie Producten. Een dergelijke structuur is noodzakelijk om, gezien de dynamiek van de ICT-markt, Tulip Computers met meer focus in deze specifieke segmenten te kunnen laten opereren hetgeen op korte termijn de winstgevendheid ten goede komt. De voornoemde activiteiten van de heer Herman, die vlugger dan verwacht tot effectieve resultaten hebben geleid, zijn nu in de fase beland waarin begeleiding door de heer Herman niet meer noodzakelijk is.

De Directie wordt vanaf heden gevoerd door de heer M. Elbertse, Statutair Directeur van de onderneming.

Tulip Computers is een internationale IT-leverancier die servers, deskbound computers, notebooks en communicatieproducten integreert in totaaloplossingen voor de zakelijke IT-gebruiker. De aandelen Tulip worden verhandeld op de Effectenbeurs van Euronext sinds 1984.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tulip Computers N.V.

Marloes Withagen

Postbus 150
3800 AD AMERSFOORT
Tel: 033 - 45.49.482
Fax: 033 - 45.49.499
E-mail: press@tulip.com

Internet: www.tulip.com