Rechtbank LeeuwardenCafe 't Golden Fust kan geen aanspraak maken op ruimere openingstijden (gemeente Leeuwarden)

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 9-08-2002

Aan café 't Golden Fust in Leeuwarden is voor de jaren 1998, 1999 en 2000 een exploitatievergunning verleend, waarbij de toegestane openingstijden zijn bepaald op maandag tot en met zondag van 06:00 uur tot 23:00 uur. De exploitatievergunning voor het jaar 2001 vermeldt dat het café open mag zijn tot 01:00 uur. In de vergunning voor 2002 is de sluitingstijd weer bepaald op 23:00 uur.

Tegen dit laatste besluit is bezwaar gemaakt. Hangende het bezwaarschrift heeft de uitbater van het café de bestuursrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen die het mogelijk maakt dat het cafe ook in 2002 haar deuren pas om 01:00 uur hoeft te sluiten. In zijn uitspraak van 5 augustus 2002 heeft de voorzieningenrechter dit verzoek afgewezen. De rechter is van mening dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat de vergunning voor 2001 op een vergissing berust. Het café kan hieraan niet het recht ontlenen om ook in 2002 en eventuele volgende jaren tot 01:00 uur open te mogen blijven. Het argument dat er andere café's in de buurt zitten die wél tot 01:00 uur open mogen zijn, is door de rechter ook afgewezen. Die café's zijn daar al langer gevestigd dan 't Golden Fust en vallen voor hun openingstijden onder een overgangsregeling.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE6350
(Zie het originele bericht)