---

Ministerie van Defensie---

PCDS en WBLS bezoeken Task Force Fox2 (Kl-voorlichting Macedonië) 080802

Militaire autoriteiten bezochten Macedonië

09-08-2002

Plaatsvervangend Chef Defensiestaf (PCDS), luitenant-generaal P. Godderij en de Waarnemend Bevelhebber der Landstrijdkrachten (WBLS) generaal-majoor R. Seijn, brachten op 7 en 8 augustus een bezoek aan Macedonië. Zo konden zij met eigen ogen zien voor welke uitdagingen de Nederlandse commandant van Task Force Fox, brigade-generaal H. de Jonge, staat. Nederland is sinds 26 juni 2002 de Lead Nation van deze vredesoperatie in Macedonië. Task Force Fox heeft als belangrijkste taak het waarborgen van de veiligheid van de vele waarnemers die in Macedonië werken.

Op 15 september vinden er verkiezingen plaats in Macedonië. Om deze verkiezingen goed te monitoren, worden ruim 450 extra waarnemers naar Macedonië gestuurd. Ook deze waarnemers moet Task Force Fox kunnen beschermen. In diverse briefings werd uitgelegd hoe Task Force Fox er voor zorgt een duidelijk beeld te hebben van wat er leeft in Macedonië. Zo wordt op basis van de etnische verdeling in een gemeente, de geschiedenis van zo´n streek, de politieke verhoudingen en tal van andere criteria een inschatting van de mogelijke dreiging gemaakt. Ook voor het verloop van de verkiezingen heeft Task Force Fox enkele scenario´s beschreven. Na de briefings konden de PCDS en de WBLS nog uitvoerig van gedachte wisselen met de Nederlandse ambassadeurs en het Nederlandse personeel van Camp Fox.

De volgende morgen (8 augustus) werd de oefening Indian Fox bezocht. Om de veiligheid van de waarnemers te kunnen garanderen, is het van belang dat Task Force Fox anticipeert op alle mogelijke vormen van escalatie. Oefening Indian Fox liet zien hoe waarnemers worden ontzet uit een dreigende omgeving. Grootste uitdaging tijdens deze oefeningen is het afstemmen van de werkwijzen van de verschillende nationaliteiten. Franse, Duitse en Italiaanse eenheden werken onder Nederlandse leiding nauw samen om tot een eenduidige werkwijze te komen.

De werkreis werd afgesloten met een bezoek aan het Field Liaison Team in Kumanovo. De Field Liaisonteams zijn de oren en de ogen van de brigade-generaal de Jonge. Zij voorzien hem van informatie. Dit doen zij niet alleen door patrouilles maar ook door regelmatig te spreken met de lokale politie, burgemeester en met hulpverleningsinstanties. De commandant, kapitein Blokzijl van de het Korps Mariniers, vertelde over zijn ervaringen om leiding te geven aan teams die samengesteld zijn uit Polen en Nederlanders, Commando´s en Mariniers en de uitdagingen om met de juiste personen in contact te komen. (foto´s: KL-voorlichting Macedonië)

foto: PCDS en WBLS bezoeken Task Force Fox (Kl-voorlichting Macedonië)