ADECCO

Adecco van start met 'regionale industrierondes'

PERSBERICHT

Adecco van start
met 'regionale industrierondes'

Met tal van informatieve acties, gaan de Adecco-vestigingen binnenkort van start met een speciale 'regionale industrierondes'. Aanleiding hiertoe vormen de knelpunten in de personele bezetting, waarmee industriële bedrijven nog altijd kampen. Nieuwe marktontwikkelingen en bijzondere eisen die afnemers stellen aan productie- en leveringsprocedures, trekken een wissel op de capaciteit. Om deze problemen het hoofd te bieden, is meer flexibiliteit gewenst. Adecco heeft daar de formules én de mensen voor. Onze 'regionale industrierondes' hebben dan ook tot doel om bedrijven in de eigen omgeving op de mogelijkheden te attenderen.

Nieuwe productie- en leveringsprocedures vereisen vernieuwing in het personeelsbeleid. Flexibilisering is daarin een sleutelbegrip. Met meer dan 30 jaar ervaring in de industriële sector, weet Adecco als geen andere personele dienstverlener vorm te geven aan flexibiliteit. Krachten die bewust kiezen voor een flexibele loopbaan spelen daarin de hoofdrol. En dat is de kracht van Adecco. Door de sterke verwevenheid met zowel de regio als de sector, heeft Adecco mensen aan zich weten te binden, die overal direct inzetbaar zijn. En dat geldt voor functies op alle niveaus - van productiepersoneel tot en met gekwalificeerde technici. De industriële specialisten van Adecco zorgen bij die inzet bovendien voor optimale begeleiding.

Over de grenzen
Voor lastig invulbare vacatures beschikt Adecco over wervingsmogelijkheden via een enorm vestigingennetwerk in heel Nederland. Zelfs werving over de grenzen behoort tot de opties. Via Adecco International Recruitment, halen we geregeld voor verscheidene industrieën gemotiveerde, goed opgeleide krachten uit bijvoorbeeld Duitsland, Engeland of Polen. Daarbij nemen we de volledige organisatie voor onze rekening, met inbegrip van de huisvesting. De regio is er immers bij gebaat dat gevestigde industrieën op volle kracht blijven draaien. En om daaraan een bijdrage te leveren, gaat geen brug ons te ver.

Snel en trefzeker
Met onze 'regionale industrierondes', waarbij we alle regionale industriële bedrijven persoonlijk bezoeken, willen we ondernemers duidelijk maken dat er op het personele vlak vaak meer mogelijk is dan wat de arbeidsmarkt op het eerste gezicht lijkt aan te geven. Door innovatieve wervings- en selectieprocedures, door veel aandacht te besteden aan opleiding en begeleiding, is het wel degelijk mogelijk om de personele capaciteit onder alle omstandigheden op de marktvraag af te stemmen. Wie de regionale arbeidsmarkt kent en goede mensen aan zich weet te binden, kan snel en trefzeker oplossingen bieden. Daar zijn we sterk in bij Adecco. En dat visitekaartje geven we de komende tijd graag af!

Kennismaking
Wilt u eens nader kennismaken met de mensen van Adecco en hun visie op de regionale arbeidsmarkt? Of wilt u meer weten over de speciale acties die wij voor de komende tijd voor de industriële sector op ons programma hebben staan? U bent van harte welkom.