Gemeente Westervoort

Diftar

In juni is bij iedereen in Westervoort de eerste Diftarkrant bezorgd. Daarin heeft u kunnen lezen over de nieuwe ontwikkelingen bij het ophalen van huishoudelijk afval die per 1 januari 2003 ingaan. In het kort komt het er op neer dat u vanaf volgend jaar de hoogte van uw aanslag afvalstoffenheffing kan beïnvloeden door zelf te bepalen hoe vaak u de containers aan de weg zet.

Uw containers krijgen een chip
Om te weten hoe vaak u afval aanbiedt, moeten uw containers herkenbaar zijn. Hiervoor wordt er een chip op uw containers gemonteerd. Dit gaat gebeuren in week 35 en 36. U krijgt hier volgende week nog een brief over waarin de precieze datum staat vermeld. Heeft u op het enquêteformulier aangegeven een andere container te willen gaan gebruiken, dan ontvangt u deze ook op die dag (voorzien van chip). Wij adviseren u om direct de nieuwe container(s) te gaan gebruiken. De oude containers worden half oktober opgehaald. Hierover volgt nog nadere informatie.

Voor het bechippen en omruilen van de containers hebben wij uw medewerking nodig.

Wat moet u doen?

1. Uw adresgegevens controleren.* Bij deze brief treft u een streepjescodesticker met uw adresgegevens aan:

* Wilt u controleren of de informatie op de sticker juist is? Is dat niet het geval dan verzoeken wij u op werkdagen tussen 09.00 17.00 uur de Diftar-informatielijn te bellen, tel. (026) 3179456.
* Zijn de gegevens wel juist, plak dan de stickers op de deksel van uw containers. Maak wel vooraf de plek waarop u de sticker aanbrengt schoon en droog, zodat de sticker goed blijft plakken. Deze instructie geldt voor al uw containers.


2. Zet zowel de grijze als de groene container op de aangegeven datum vóór 7.30 uur zo dicht mogelijk bij de voordeur van uw woning op de stoep of langs de weg (perceelgrens). Dus niet op een verzamelplaats!

De containers waarop u de streepjescodesticker heeft geplakt, worden die dag voorzien van een chip. Het maakt niet uit of er nog afval in de containers zit. U kunt zien dat de chip geplaatst is als er een streep door de streepjescodesticker is gezet. Als dat zo is, kunt u de containers weer binnenhalen. U hoeft die dag niet thuis te blijven, maar het is wel belangrijk dat uw containers voorzien van sticker aan de weg staan (vraag evt. uw buren om dit te doen). Als uw containers niet buiten staan of als er geen adresstickers opzitten, kunnen er geen chips gemonteerd worden. Containers zonder chip worden vanaf oktober 2002 niet meer geleegd!

Half september wordt de tweede Diftarkrant huis-aan-huis verspreid. Hierin treft u weer nieuwe informatie aan over het Diftarsysteem dat per 1 januari 2003 ingaat en waar we nu met zn allen de voorbereidingen voor treffen.