Gemeente Leiden

Brandweer geeft preventielessen tijdens introductieweek

Studenten brand meester

Oude elektronica aan veelwegstekkers, gangen vol afgedankt meubilair en stapels fietsen in de hal: in sommige studentenhuizen kan de brandveiligheid duidelijk beter. Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) en de brandweer geven daarom tijdens de komende ElCid-week brandpreventielessen aan studenten.

BOUWEN EN WONEN - 'Voor de grap weten ze die slang meestal wél te vinden', moppert initiatiefnemer en voorlichter brandpreventie van de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) Henny Joziasse. Hij is één van de zes medewerkers van de SLS die zich de afgelopen jaren verdiepten in de geheimen van het voorkomen van brand.

In de nacht van 3 op 4 oktober 1988 zorgde een aangestoken bank die tegen de voorgevel stond voor een brand in een studentenpand aan de Groenesteeg. Foto: archief Wim van Noort.

Stapels fietsen

Leiden werd voor het laatst opgeschrikt door een grote studentenhuisbrand in de nacht van 31 december 2000. Een monumentaal pand aan het Gerecht ging tijdens de Oudejaarsviering bijna geheel in vlammen op. Eerder dat jaar kondigde de overheid al strengere maatregelen aan tegen de brand-onveiligheid van studentenpanden, naar aanleiding van een aantal branden in Utrecht. Hoe is het inmiddels met die brandveiligheid gesteld?

'Het is een kwestie van de juiste bouwtechnische maatregelen in studentenpanden, maar ook van het gedrag van de bewoners', vindt persvoorlichter Cees van der Meijden van de Leidse brandweer. Om te zorgen dat dit laatste goed 'tussen de oren' van de Leidse student komt, organiseren de brandweer en SLS aanstaande maandag een preventiedag rond de flat aan de Rijn en Schiekade.

Verrassingsactie

Aankomende eerstejaars, die op die dag een stadswandeling hebben in het kader van de jaarlijkse ElCid-week, ontdekken tijdens demonstraties hoe moeilijk het is je weg te vinden door een met rommel geblokkeerde gang vol rook en hoe een brandblusser werkt. Ook belooft de brandweer een 'spectaculaire verrassingsactie'.

Van der Meijden: 'In Leiden is er al jaren een studentenhuisbeleid, waarbij gemeente en brandweer panden met meer dan vijf bewoners controleren op brandveiligheid en zonodig adviezen geven aan de beheerder. In het slechtste geval kan de gemeente de gebruiksvergunning intrekken.'

Als de gebouwen zelf brandveilig zijn, hangt het verder af van de bewoners, benadrukt Van der Meijden nog een keer. 'Wij zijn in de binnenstad binnen zes minuten aanwezig en een brandwerende deur kan vuur een half uur tegenhouden. Dus het is aan de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om, bijvoorbeeld, te zorgen dat die deuren dicht zijn en de rookmelders functioneren. Helaas zien we vaak dat de drangers worden weggehaald.' Ook het verwijderen van de batterijen uit de melders omdat ze steeds beginnen te loeien als er bij het koken iets aanbrandt, is berucht.

Studentenhuisbeleid

Het project waar Van der Meijden het over heeft, heet het project Kamerverhuur, vertelt Elles Zandhuis van de gemeente. 'Álle panden in de binnenstad die door zes of meer mensen kamergewijs worden bewoond controleren we sinds 1995 straat voor straat.' De gemeente is, na zeven jaar grondige inspectie, klaar met de wijken Maredorp, de Camp en Hogewoerd en omgeving en nu bezig met de Pieterswijk. Zandhuis denkt nog zeker twee jaar nodig te hebben om het project af te ronden.

Goede eerste indruk

Het is voor het eerst dat tijdens de ElCid-week aandacht wordt besteed aan brandveiligheid. 'De SLS kwam met het voorstel en wij deden graag mee', vertelt Frank Parlevliet, voorzitter van de commissie die de introductieweek organiseert. 'Het is goed dat de eerste indruk van de nieuwe eerstejaars is dat hun veiligheid in Leiden voorop staat.' Overigens kunnen ook ouderejaars nog wat aan de demonstratie hebben, stelt de SLS nadrukkelijk.

Tijdens het optreden van de brandweer in de Rijn en Schieflat leren de studenten en alle andere belangstellenden waar je op moet letten. In verschillende stands zijn deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. De demonstratie begint om 10.00 en duurt tot 17.00 uur. Iedereen is welkom.