Via Networks

PERSBERICHT

Managers hebben weinig inzicht in uitgaven internetbeveiliging Internetbeveiliging vaak incidentinvestering

Eindhoven, 9 augustus 2002. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse managers optimale beveiliging van bedrijfskritische informatie noodzakelijk vinden. Desondanks heeft maar liefst 54% van de ondervraagde managers weinig inzicht in het budget dat jaarlijks aan beveiliging wordt uitgegeven. Positief is dat industriële bedrijven hun zaken echter wèl goed voor elkaar lijken te hebben. Met 71% hebben zij het meeste inzicht in uitgaven aan beveiliging. Vooral directeuren geven aan geen inzicht te hebben in het beveiligingsbudget (70%). Maar ook managers met IT hun portefeuille moeten vaak het antwoord schuldig blijven (47%).

Het onderzoek waarin deze bevindingen naar voren kwamen, werd in opdracht van Internet Service Provider VIA NET.WORKS uitgevoerd door Heliview Marketingservice en richtte zich op management teams van bedrijven in Nederland met 50 tot 500 medewerkers. In totaal zijn 160 bedrijven ondervraagd, wat een representatief aantal is voor deze groep.

Inzicht in uitgaven
De bedreiging van geautomatiseerde gegevens vanuit het Internet zorgt voor een unaniem bewustzijn onder de ondervraagde managers: internetbeveiliging moet een essentiële rol spelen bij het beheersen van bedrijfsrisico's. Opvallend is dat er, ondanks dit besef, binnen het Nederlandse bedrijfsleven weinig inzicht is in het budget dat jaarlijks aan informatiebeveiliging wordt uitgegeven. Daarnaast valt op dat, ondanks het erkende belang van internetbeveiliging, slechts 16% van het totale automatiseringsbudget aan beveiliging wordt uitgegeven. Eenderde deel hiervan besteden de onderzochte bedrijven aan beveiliging van geautomatiseerde, bedrijfskritische gegevens. Dit is een bedrag van gemiddeld 50.000 euro per jaar, per bedrijf. Het volume van alle uitgaven op het gebied van de beveiliging van de
automatiseringsomgeving, geprojecteerd op de totale populatie van het onderzoek (7.000 bedrijven met 50-500 medewerkers), bedraagt circa 350.000.000 euro op jaarbasis.

Incidentinvesteringen
Het onderzoek geeft ook inzicht in de aanwezigheid van automatiseringsbudgetten bij bedrijven. Opvallend is dat bij maar liefst 35% van de bedrijven geen sprake is van een feitelijk automatiseringsbudget en dat de eindverantwoordelijke voor automatisering meestal toestemming moet vragen voor feitelijke investeringen. Ed ten Houten, Algemeen Directeur van VIA NET.WORKS over investeringen in internetbeveiliging: "Veel bedrijven hebben nog geen internetbeveiligingsbeleid. Investeringen in veiligheid zijn derhalve vooral incidentinvesteringen. Dit staat in schril contrast met het belang dat bedrijven hechten aan een goede internetbeveiliging. Het zou beter zijn om op basis van een beleid structureel te investeren in internetbeveiliging in plaats van ad-hoc, op het moment dat er zich een incident voordoet. Bedrijven die voor de laatste optie kiezen verzanden vaak in complexe interne discussies over oplossingen en investeringen, waarbij waardevolle tijd verloren gaat. Het is beter om vooraf, door analyse, bedreigingen en risico's in kaart te brengen. Internetbeveiliging is niet alleen een technisch aandachtsgebied maar ook een organisatorisch vraagstuk. Pas als bedrijven inzicht hebben in de eigen processen en risico's hierin, kunnen ze een beleid vormen en snelle en adequate maatregelen treffen bij beveiligingsincidenten via Internet", aldus Ten Houten.

Het probleem in cijfers
Gevaarlijke computervirussen en hackers vormen een steeds grotere bedreiging voor bedrijven. Alleen VIA NET.WORKS registreert al wekelijks een tiental incidenten. Volgens het Amerikaanse Computer Emergency Response Team (CERT) groeit het aantal meldingen van incidenten wereldwijd met meer dan 100% per jaar. In 1998 registreerde het CERT 3.734 incidenten, in 1999 9.859, in 2000 21.756 en in 2001 52.658.

Over VIA NET.WORKS
VIA NET.WORKS Inc. (Nasdaq en EASE: VNWI) is een internationale aanbieder van internetoplossingen voor organisaties en ondernemingen in Europa en Noord-Amerika. De lokale VIA-kantoren bieden een veelomvattend, schaalbaar en betrouwbaar pakket internetdiensten aan op het gebied van connectivity, security, hosting en professional services. Voor sommige diensten neemt VIA het beheer volledig van haar klanten over. VIA heeft haar eigen pan-Europese en transatlantische infrastructuur voor een snelle en juiste afhandeling van dataverkeer. Het hoofdkantoor van VIA bevindt zich op 12100 Sunset Hills Road, Reston, Virginia, USA, 20190. Voor meer informatie kunt u de website van VIA bezoeken op www.vianetworks.nl of een e-mail sturen naar pers@vianetworks.nl.

Voor meer informatie over dit persbericht:

Claudia Langner, Communication Manager VIA NET.WORKS Nederland Telefoon: 040 239 33 93, e-mail: clangner@vianetworks.nl

Serge van Rooij, Bex*van der Schans Public Relations adviseurs Telefoon: 040 294 52 52, e-mail: svrooij@bvdspr.nl