Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Benoeming procureur-generaal Nederlandse Antillen

31 mei 2002

De heer Piar werkt sinds 1975 binnen de rechterlijke macht. Sinds 1986 is hij Hoofdofficier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen. De heer Piar volgt mr. P.L.D.L.S. Goedgedrag op, die op 1 juli aantreedt als Gouverneur van de Nederlandse Antillen.

---