Verbond van Verzekeraars

Vaart in de uitvaart?

68 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder heeft een uitvaartverzekering gesloten. Dat blijkt uit het NIPO-onderzoek Hoeveel vaart zit in de uitvaart in 2002?, dat in juli is verschenen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de Nederlanders specifieke wensen of ideeën heeft over de invulling van de uitvaart. Eenderde van de Nederlanders heeft zijn wensen zelfs op papier gezet of op een andere manier geregistreerd.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over de uitvaart. Vroeger werd iedere begrafenis of crematie op dezelfde manier ingericht, maar tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden. Marktonderzoeksinstituut NIPO onderzocht de gedachten, meningen en wensen over de uitvaart onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat het merendeel (68%) van de ondervraagden een uitvaartverzekering heeft gesloten. In de leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar is zelfs 77% verzekerd. De helft van de ondervraagden heeft een voorkeur voor een uitkering in natura, omdat de zorgen dan uit handen worden genomen door de verzekeraar en de familie niets meer hoeft te regelen. Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, geeft 30% als hoofdreden aan voldoende spaargeld te hebben voor de financiering van de uitvaart. Een kwart van deze mensen geeft overigens aan zich in de toekomst waarschijnlijk wel te gaan verzekeren.

Uit de cijfers van het NIPO blijkt verder dat 46% van de ondervraagde Nederlanders wil worden gecremeerd; 36% kiest voor een begrafenis. Daarnaast heeft eenderde van de ondervraagden specifieke wensen of ideeën over de uitvaart. Het merendeel van de wensen heeft betrekking op de muziekkeuze (78%). Vier op de negen mensen hebben wensen die betrekking hebben op de algemene sfeer van de uitvaart, waarbij in veel gevallen wordt gedacht aan een vrolijke, positieve uitvaart of een uitvaart die past bij de persoon. Eenderde heeft zijn wensen geregistreerd. De notaris wordt daarbij slechts sporadisch ingeschakeld; slechts in 7% van de gevallen.

Bondig, augustus 2002