Euronext deelt mee - 09/08/2002

Cie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage n.v./Surongo n.v.-Fusie door opslorping van de vennootschap Surongo door de vennootschap Cie du Bois Sauvage via omruiling-Tijdelijke notering van de effecten Surongo - Bijkomende opneming van de nieuwe effecten


- Fusie door opslorping van de vennootschap Surongo door de vennootschap Cie du Bois Sauvage via omruiling. - Tijdelijke notering van de effecten Surongo. - Bijkomende opneming van de nieuwe effecten Cie du Bois Sauvage voortkomend uit de fusie. Surongo n.v. Surongo - gewone aandelen ISIN code : BE0003527356 SVM code : 3527.35 Stock code : SUR Surongo « VVPR-strip »- couponbladen Code ISIN : BE0005577482 Code SVM : 5577.48 Code Stock : SURS In navolging van de beslissingen die genomen werden door de BAV van 28.06.2002 door de vennootschappen Surongo en Cie du Bois Sauvage, zal vanaf 12.08.2002 door omruiling van effecten worden overgegaan tot : - De fusie door opslorping van de vennootschap Surongo door de vennootschap Cie du Bois Sauvage en de toekenning van nieuwe effecten Cie du Bois Sauvage in de verhouding van: - 8 nieuwe gewone aandelen Cie du Bois Sauvage , coupons nr 11 tot 30 aangehecht, tegen 5 gewone aandelen Surongo, coupon 101 tot 120 aangehecht. en - 8 nieuwe couponbladen VVPR-strip » Cie du Bois Sauvage, coupons nr. 11 tot 30 aangehecht, tegen 5 couponbladen « VVPR-Strip » Surongo, cp. 101 tot en met 120 aangehecht. - Coupures: de nieuwe effecten zullen in coupures van 1 -5 en 25 uitgegeven worden. -N.B.: Voor de aandeelhouders waarvan de effecten Surongo werden ondergebracht op een effectenrekening bij een financiële tussenpersoon, zullen de nieuwe effecten Cie du Bois Sauvage, die uit de fusie voortkomen, automatisch worden toegekend. - De vennootschap Cie du Bois Sauvage zal contact opnemen met de houders van aandelen op naam om hun effecten over te brengen. - TIJDELIJKE NOTERING : Om de verhandeling van de breuken mogelijk te maken, zullen de effecten Surongo, coupon nrs. 101 t/m 120 aangehecht, tijdelijk op de Eerste Markt van Euronext Brussel (Dubbele Fixing Groep A6, voor de gewone aandelen) en ( Enkele Fixing Groep B9, voor de VVPR-strips) genoteerd blijven. Deze zullen vanaf 12.08.2002 vermeld worden in de Koerslijst met de vermelding Tijdelijke Notering (Effecten tot omruiling) tot op een nader te bepalen datum. De orders betreffende Surongo (gewone aandelen en VVPR-strip) in het orderboek van NSC op 09.08.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op maandag 12.08.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. - Kosten: De omruiling zal gratis uitgevoerd worden bij de loketinstellingen. - N.B.: De kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen dan de hierboven vermelde instellingen, bij wie aanvragen van omruiling zouden worden ingediend, zijn ten laste van de aandeelhouder. - Fusie documenten : beschikbaar bij de hieronder vermelde loketinstellingen.
- Loketinstellingen: Bank Degroof Maatschappelijke zetel van de vennootschap Cie du Bois Sauvage Wildewoudstraat 16-17 1000 Brussel. Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage Bijkomende opneming Gewone aandelen ISIN Codenummer: BE0003592038 SRW Codenummer: 3592.03 Stock Code : COMB « Strip VVPR »- couponbladen ISIN Codenummer: BE0005576476 SRW Codenummer: 5576.47 Stock Code: COMS - OPNEMING op 12.08.2002. Op Continumarkt Groep A2 - 21.685 nieuwe gewone aandelen cp. 11 t/m 30 aangehecht , nrs 1.361.697 tot en met 1.383.381, die uitgegeven werden naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de vennootschap, in het kader van de fusie door opslorping van de vennootschap Surongo. Op Enkele Fixingmarkt Groep B9 - 353.104 VVPR-strips, cp. 11 t/m 30 agh., nrs. 679.019 tot en met 1.032.122 uitgegeven naar aanleiding van de bovenstaande verrichting. Bijgevolg vanaf 12.08.2002: - zal het aantal opgenomen effecten op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 980.270 naar 1.001.955 gewone aandelen en van 679.018 naar 1.032.122 «VVPR-strips » gebracht worden. - Financiële Dienst : Fortis Bank.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels