Vereniging Milieudefensie

Milieudefensie voert actie bij niet-deelnemers autovrije dag

Gemeente Gilze en Rijen wordt 'Gilze en Niet Rijen'

Amsterdam, 9 augustus 2002 --- Milieudefensie maakt volgende week een rondgang langs gemeenten die al jaren weigeren mee te doen aan de autovrije dag. Wethouders van vijf gemeenten krijgen een 'ANWB-bord' overhandigd, dat Milieudefensie van toepassing vindt op hun dorp of stad. Milieudefensie doopt Coevorden om in Heilige Coevorden, Assen in UitlaatgAssen, Amersfoort in Amersford, Oud-Beijerland in Auto-Vreijerland en Gilze en Rijen in Gilze en Niet Rijen. De borden zijn bedoeld als aanmoediging om dit jaar op 22 september voor het eerst mee te doen aan de autovrije dag. Op die dag vindt voor het vierde jaar de autovrije dag plaats in tientallen gemeenten in Nederland en ruim duizend gemeenten in heel Europa.

Milieudefensie vindt de argumenten die gemeenten gebruiken om niet mee te doen aan de autovrije dag weinig hout snijden. Gemeenten die niet meedoen, beweren onder meer dat er geen draagvlak zou zijn onder de bevolking en de middenstand. Uit een NIPO-enquête in 2001 blijkt echter, dat de jaarlijkse autovrije dag, inclusief de daarbij horende afsluitingen, meer voorstanders dan tegenstanders kent. Ook is er geen aanleiding te veronderstellen dat de omzet van winkeliers te leiden heeft onder de autovrije dag, zo berekenden de gemeente Amsterdam en de Kamer van Koophandel in 2000.

Veel gemeenten geven aan, de organisatie van een autovrije dag een Rijkstaak te vinden. Dat vindt Milieudefensie ook. Maar dat is nog geen reden om jarenlang niks te doen. Gemeenten hebben nu al alle mogelijkheden zelf straten af te sluiten en velen doen dat ook met groot succes. Plattelandsgemeenten noemen dat het openbaar vervoer ter plekke te gebrekkig is om mee te kunnen doen met de autovrije dag. Flauwekul, vindt Milieudefensie, omdat steden en dorpen enkel wordt gevraagd straten af te sluiten en niet om de hele gemeente op slot te doen. Er zijn voldoende voorbeelden van plattelandsgemeenten die wel meedoen.

Aanbieden 'ANWB-borden met nieuwe gemeentenamen Een vertegenwoordiger van Milieudefensie biedt de blauwe borden met de nieuwe gemeentenaam in de hal van het betreffende gemeentehuis aan de verantwoordelijke wethouder aan.

- Assen, dinsdag 13 augustus, 15.00 uur, Noordersingel 33, aan M. Berends
- Coevorden, dinsdag 13 augustus, 13.00 uur, Aleida Kramersingel 4, aan H. Brouwers
- Amersfoort, woensdag 14 augustus, 9.00 uur, Stadhuisplein 7, aan H. Brink
- Oud-Beijerland, donderdag 15 augustus, 10.00 uur, W. van Vlietstraat 6, aan G. de Man
- Gilze en Rijen, donderdag 15 augustus, Raadhuisplein 1, tijd en ontvanger nog onbekend