KNMG

Pensioen InZicht

Stoppen met werken heeft veranderingen tot gevolg. Voor iedereen is het verschillend welke veranderingen dat zijn en in welke mate die gaan spelen. Zowel voor degene die stopt als voor zijn of haar partner betekent dit dat er een nieuwe balans moet worden gevonden. Wanneer u zich hier samen met uw partner en andere 'lotgenoten' op wilt bezinnen en voorbereiden, biedt het loopbaanbureau van de KNMG de mogelijkheid tot het volgen van een cursus 'Pensioen in Zicht'. Het programma van deze cursus is op maat gemaakt voor u (artsen met een eigen praktijk en in diensverband).

Een impressie van het programma
De cursus start op vrijdagmiddag met een rondleiding door Kasteel De Essenburgh en een kennismaking met de cursusleider en uw medecursisten. Daarna valt het programma in twee delen uiteen: psychosociale- en financiële aspecten van het stoppen met werken. Bij het onderdeel 'psychosociale aspecten' wordt stil gestaan bij de rol van (betaald) werk in uw leven, de levensloop, hoe om te gaan met veranderingen en communicatie. 'Financiële aspecten' bevat thema's als veranderingen in uw finaciële huishouding, pensioenuitkeringen, schenken en erven.

Data en locatie
De cursus wordt gegeven van vrijdag 8 november tot en met zaterdag 9 november op Kasteel De Essenburgh in Hierden. Een historische locatie, waar de sfeer van eeuwen bewaard is gebleven, met een gemoedelijke en ongedwongen sfeer. Een ideale plek om u samen met 'lotgenoten' te (her)oriënteren op uw toekomst. De Essenburgh ligt op een prachtig landgoed omringt door eeuwenoude bomen en weilanden, grenzend aan de Hierdense Beek. Binnen en buiten zijn regelmatig wisselende exposities van beeldende kunst.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is vastgesteld op minimaal 18 en maximaal 20 personen. Wij bevelen u aan om, indien u een partner hebt, samen aan het programma deel te nemen.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden bij Marjolein Putman, e-mail: m.putman@fed.knmg.nl of per telefoon: 030-2823827. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na aanmelding ontvangt u een deelnamebevestiging en een acceptgirokaart.

Kosten
De prijs voor deze cursus bedraagt, inclusief volpension, 285,- per persoon.