Belgische Krijgsmacht

Bezoeker


---

Persmededeling 84 van 14 augustus 2002

Drievoudige verjaardag voor de Paracommando's

---

Dit jaar zal de paracommando brigade drie verjaardagen vieren:

Eerst is er het zestigjarig bestaan van de Belgische para en commando eenheden. Deze werden in 1942 in Groot-Brittannië opgericht.

Vervolgens vieren de para's de vijftigste verjaardag van de stichting van het paracommando regiment dat in 1952 ontstond uit de fusie tussen de para- en commando-eenheden.

De jongste verjaardag tenslotte, is het tienjarig bestaan van de paracommando brigade die in november 1991 het daglicht zag tengevolge van de oprichting van nieuwe steuneenheden.

De paracommando brigade bestaat vandaag uit drie infanteriebataljons, namelijk 1 Para (Diest), 2 Commando (Flawinne) en 3 Para (Tielen), uit het 3de regiment Lansiers-Parachutisten met één Compagnie Special Force (Flawinne), uit de Batterij Veldartillerie (Brasschaat), de 14de Compagnie Genie (Heverlee), de 210de Compagnie Logistiek paracommando (Heverlee) en de 16de Medische Compagnie (Heverlee).

Twee opleidingscentra vervolledigen de structuur van de paracommando brigade : het trainingscentrum voor parachutisten (Schaffen) en het trainingscentrum voor commando's (Marche-les-Dames). Beide zorgen voor de gespecialiseerde vorming van de paracommando's

Naast haar inzetbaarheid voor onmiddellijke of snelle interventiestrijdkrachten van de NAVO en de WEU is de brigade belast met evacuatie en de bescherming van onze landgenoten in het buitenland.
Sinds 2000, nemen de paracommando-eenheden ook deel aan de opdrachten in Kosovo.

Voor meer informatie : contacteer
Persdienst van Defensie
Kwartier Koningin Elisabeth
Tel : 02/701.39.50 - Fax : 02/701.48.62 - email : press@js.mil.be