Halfjaarcijfers 2002 DHV Groep


14 augustus - De DHV Groep sluit de eerste helft van 2002 af
met een bedrijfsresultaat van 5,4 miljoen en een nettoresultaat
van 2,2 miljoen. De omzet en de toegevoegde waarde over het
eerste halfjaar van 2002 zijn ten opzichte van dezelfde periode
in 2001 gering gestegen naar respectievelijk 144,3 miljoen en
113,5 miljoen. De cijfers van de recente acquisitie van 40% in
het Canadese Delcan zijn hierin nog niet verwerkt. De
verwachting voor geheel 2002 is dat de nettowinst hoger zal zijn
dan in 2001.


Amersfoort, 14 augustus

Omzet en toegevoegde waarde licht gestegen
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nettowinst eerste half jaar bedraagt de helft van 2001;
verwachting geheel 2002 hoger dan 2001
Industriële markt onder druk; ruimtelijke ordening en milieu- en
infrastructuurmarkten doen het goed
Groei in nieuwe contracten 13%

De druk op de resultaten met name in de industriële markt, die begon
in het derde kwartaal van 2001, heeft zich in het eerste halfjaar van
2002 voortgezet. In de marktsegmenten infrastructuur, ruimtelijke
ordening en milieu waren in de eerste zes maanden van 2002 een
duidelijke groei en verbetering van het resultaat waar te nemen ten
opzichte van de eerste helft van 2001. De omvang van de nieuwe
contracten ligt 13% boven de vergelijkbare periode van 2001.


2002
2001
Netto-omzet
144,3
140,7
Toegevoegde waarde
113,5
111,3
Bedrijfsresultaat
5,4
8,2
Nettoresultaat
2,2
4,5


Resultaten eerste halfjaar onder druk
De resultaten over het eerste halfjaar 2002 zijn sterk beïnvloed door
de verslechterde marktcondities voor Bouw en Industrie. De
verkopen voor deze sectoren zijn ten opzichte van het eerste halfjaar
2001 gedaald met ruim 15%. Sluitingskosten voor het beëindigen van
diverse activiteiten in Spanje en van management consultancy voor de
telecommarkt in Portugal, hebben de resultaten nadelig beïnvloed.
Ook een hogere afdracht van pensioenpremies heeft in negatieve zin
een rol gespeeld. Verkeer, infrastructuur, ruimtelijke ordening en
milieu behaalden goede resultaten, zowel binnen als buiten Nederland.
De DHV-onderdelen in Portugal hebben zich na de reorganisatie in
2001 goed hersteld. Stewart Scott International, partner in
Zuid-Afrika, heeft eveneens goede resultaten behaald.

Nieuwe speerpunten voor Nederlandse markt
Met een versterkte focus op infrastructuur en stedelijke
herstructurering speelt DHV in op een aantal belangrijke prioriteiten
van het nieuwe kabinet in Nederland. In het kader van het grote
steden-beleid, ligt er een belangrijke markt op het gebied van
herstructurering van binnensteden, naoorlogse wijken en
stationslocaties. Ook veiligheid blijft een belangrijk speerpunt van
DHV, zoals bedrijfsveiligheid, veiligheid stadswijken, de beheersing
van legionella, veiligheidsprocedures op luchthavens en de veiligheid in
tunnels.

Internationalisatie
Op 31 mei 2002 tekende DHV het contract voor de overname van
een 40%-belang in het Canadese advies- en ingenieursbureau Delcan.
Noord-Amerika wordt daarmee een belangrijke nieuwe thuismarkt.
Met het aandeel in Delcan (verkeersmanagement) en de volledige
overname van NACO (luchthaveninfrastructuur) per januari 2003,
wordt een substantiële stijging van de buitenlandse omzet gerealiseerd.

Voor de vestigingen in Midden- en Oost-Europa wordt een
belangrijke impuls verwacht van de EU-pré toetredingsfondsen. Via
diverse activiteiten voor de Olympische Zomerspelen 2008 in Beijing,
streeft DHV naar een verdere versteviging van haar marktpositie in
China.

Enkele nieuw verworven projecten in het eerste halfjaar van
2002:

In Nederland:

DHV-dochter D3BN werkt mee aan de grondige renovatie
van Shell Centraal Kantoor Den Haag.
DHV werkt mee aan de totstandkoming van het masterplan
voor de vernieuwing van het Utrechtse stationsgebied.
DHV draagt zorg voor het hele traject dat gemoeid is met de
bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering in Dordrecht. Van
het definitieve ontwerp, tot het opstellen van de bestekken, en
van de aanbestedingen tot de directievoering en het toezicht op
de uitvoering. Ook voerde DHV de milieueffectrapportage
(MER) uit.
Voor Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost maakt DHV een
(bouwkundige) inventarisatie van de kinderdagverblijven en de
naschoolse opvangfaciliteiten. Dit ter voorbereiding op de Wet
Basisvoorziening Kinderopvang die in 2004 van kracht gaat.
De Gemeente Maastricht heeft DHV gevraagd om onder
andere een beleidsnota te schrijven over Particulier
Opdrachtgeverschap in de nieuwbouw. Hiermee wil de
gemeente woonwijken in 2010 zoveel mogelijk laten
beantwoorden aan de wensen van burgers.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant voerde DHV
het duurzaam verkeers- en vervoersonderzoek Moerdijkse
Hoek uit. Dit in verband met een nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein.

Internationaal:

China: Verzorgen van een masterplan voor de uitbreiding van
Shanghai Pudong International Airport, dit project wordt door
NACO uitgevoerd in samenwerking met DHV.
Polen: DHV verzorgt het contractmanagement en de
kwaliteitscontrole voor de nieuwbouw van 20 km autosnelweg
tussen Opole en Katowice. De weg bevat 22 kunstwerken en
is onderdeel van de verbinding Oostende-Kiev via Berlijn en
Krakow.
Indonesië: Beheer en Onderhoud voor waterzuiveringsinstallatie
in Ciasem.
India: In opdracht van de Indiase overheid ontwikkelt DHV
een PPS-investeringsstrategie (Publiek-Private Samenwerking)
voor het National Highway Corridor Project.
Ierland: In Fermoy is DHV, samen met haar Ierse partner
T.J. O'Connor, betrokken bij stedelijke drainage en
overstromingspreventie.