Provincie Overijssel

Vestigingsklimaat Overijssel onder druk

'Het gunstige vestigingsklimaat in Overijssel staat onder druk. Bereikbaarheid, de arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van bedrijfsruimte leveren steeds meer problemen op.' Dit zei Commissaris van de Koningin mr. G.J. Jansen op woensdag 14 augustus in zijn toespraak tijdens de opening van de vestiging van IKEA in Hengelo.

Volgens Jansen dreigt er een ontwikkeling waardoor het vestigingsklimaat van Overijssel zich in weinig meer zal onderscheiden van het gemiddelde in Nederland. 'In zo'n situatie raken wij onze relatieve voorsprong kwijt. Juist in tijden van economische teruggang zullen wij actief moeten inzetten op versterking van het vestigingsklimaat.'

Hij benadrukte dat Overijssel samen met Gelderland een intensieve lobby voert in Den Haag om de knelpunten op de A1 en A28 op te lossen. 'Ook hebben wij om meer ruimte voor bedrijvigheid gevraagd. In politiek Den Haag staan wij goed op de kaart; onze boodschap is gehoord. Het regeerakkoord laat zien dat dit kabinet het er over eens is dat de bereikbaarheid van vitaal belang is voor de economie, dat er voldoende ruimte moet komen voor ondernemen en dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet. Hoe een en ander concreet uitpakt met alle financiële tegenslagen van de laatste tijd, is niet duidelijk. De begroting van 2003 zal helderheid moeten bieden.'

Jansen maakte zich ook zorgen over de economische structuur van Overijssel. 'De overtegenwoordiging van de industrie maakt dit gebied kwetsbaar, wat betreft werkgelegenheidsgroei en concurrentie van lage-lonenlanden. De provincie werkt echter samen met de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij aan versterking van de economische structuur', aldus Jansen.

Hij pleitte voor een clusterbeleid en een brede samenwerking tussen niet alleen uitbesteders en toeleveranciers binnen productieketens, maar ook met bijvoorbeeld logistieke bedrijven en kennisinstellingen. De Universiteit Twente zou daarbij volgens hem een belangrijke rol kunnen spelem als centrum voor innovatiebevordering.

Bron: Bonnie van der Meer, telefoon 038 425 14 16


© 14-08-2002 Provincie Overijssel