---


---

Ministerie van DefensieActie op Schiphol tegen invoer imitatie-wapens

14-08-2002

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft in augustus weer een aantal actiedagen waarbij extra scherp wordt gelet op de invoer van imitatie-vuurwapens. Toeristen die terugkeren van vakantie en in het bezit blijken van op vuurwapens gelijkend speelgoed, moeten niet alleen het voorwerp inleveren maar krijgen ook een proces-verbaal.

In augustus houdt de marechaussee op Schiphol tijdens een vijftal actiedagen de bagage van volwassenen en kinderen extra in de gaten. "Imitatie (vuur)wapens zijn in de meeste vakantielanden vrij verkrijgbaar maar in Nederland verboden. Onze actiedagen zijn vooral preventief bedoeld. Het gaat er niet om kinderen hun speelgoed af te pakken maar de ouders er op te wijzen dat ze geen imitatiewapens mee naar huis moeten nemen omdat ze hier strafbaar zijn. Het gaat ons er ook om vertrekkende vakantiegangers te wijzen op de in ons land geldende regels," aldus de marechaussee. Dat de actiedagen niet voor niets worden georganiseerd blijkt uit de aantallen die in juli in beslag werden genomen: per actiedag circa twintig. Vorig jaar werden in totaal driehonderd imitatiewapens in beslag genomen. (foto: WFA)

Kijk en Luistertips:
Vanavond NLD3 Jeugdjournaal 18:50 uur met een reportage over de controles die de marechaussee uitvoert op Schiphol op ´nepwapens´.