Ingezonden persbericht

Persbericht
Kunststofindustrie zet reclame in
Eerste Europese campagne mikt op opinievormers

Woensdag 7 augustus 2002: In het kader van een campagne om opinievormers te overtuigen van de vitale bijdrage die kunststof levert aan een duurzame samenleving, presenteerde de Europese kunststofindustrie deze week haar eerste algemene advertentiecampagne. De campagne van de Association of Plastics Manufacturers in Europa (APME) valt samen met de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (26 augustus ? 4 september). De campagne zal in vijf landen te zien zijn (Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en Spanje) alsmede in de Financial Times, European Voice en The Economist.

Communications Director voor de APME, Yvonne Barcelona: "Kunststof heeft lang niet de erkenning gehad die het verdient. Het is onmisbaar in ons dagelijks leven maar wordt tegelijkertijd als vanzelfsprekend beschouwd. Wij hebben ons de afgelopen jaren ten doel gesteld om de bijdrage van kunststof aan economische, milieutechnische en sociale aspecten van duurzame ontwikkeling naar voren te brengen. Reclame is een natuurlijk verlengstuk van onze communicatie. Nu door de top in Johannesburg de aandacht van een breder publiek voor duurzame ontwikkeling zal toenemen, is dit het juiste moment om te werken aan meer kennis over het materiaal.

De campagne belicht de manier waarop kunststof een bijdrage levert aan de maatschappij door de gezondheidszorg te verbeteren. Middels twee voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe kunststof levens kan redden. Het ene voorbeeld toont een vrouw die op een harttransplantatie wacht en ondertussen in leven gehouden wordt door een hightech kunststof pomp. Het andere beschrijft hoe met behulp van een eenvoudige kunststof doek het drinkwater gefilterd wordt zodat een Afrikaanse man niet ten prooi valt aan de guinese wormziekte. Het gebruik van deze doek heeft het aantal gevallen van infecties in Azië en Afrika als gevolg van de Guinea worm in slechts 15 jaar teruggebracht van 3,6 miljoen tot minder dan 80.000.

De advertentie nodigt lezers uit om www.plasticworld.com te bezoeken waar ze meer te weten te komen over de bijdrage van kunststof aan een duurzame ontwikkeling.

De campagne richt zich op belangrijke opinieleiders en besluitvormers en zal van 21 augustus tot 8 september te zien zijn in vooraanstaande dagbladen en tijdschriften in heel Europa.


---
Einde persbericht

Noot aan de redactie:
APME vertegenwoordigt de polymeerproducerende industrie op Europees niveau. Op dit moment zijn meer dan 40 bedrijven lid van de vereniging, die samen ruim 90 procent van West-Europa's polymeerproductie voor hun rekening nemen, met een gezamenlijke omzet van ruim 29 miljard euro. Samen met de Europese polymeerverwerkende industrie en de machinefabrikanten levert de kunststofindustrie een belangrijke bijdrage aan de Europese economie, biedt ze werk aan meer dan een miljoen mensen en genereert ze een omzet van meer dan 135 miljard euro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

APME Communications Department Bennis Porter Novelli Yvonne Barcelona Marieke Cramer Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4 Postbus 775 Box 3 1180 AT Amstelveen B-1160 Brussel Nederland België
Tel: + 32 2 676 1740 Tel: 020 543 7600 Fax: + 32 2 675 39 35 Fax: 020 543 7676

www.apme.org
info.apme@apme.org