Gemeente Den Helder

13-08-2002
Openbare kennisgevingen week 33
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Ogentroost 15, voor het uitbreiden van de recreatiewoning (ontvangen 5 augustus 2002);

-Janzenstraat 69, voor het veranderen van de achtergevel van de woning (ontvangen 5 augustus 2002);

-Doorzwin 2431, voor het bouwen van een serre aan de woning (ontvangen 6 augustus 2002);

-Doorzwin 3320, voor het uitbreiden van de woonkamer van de woning (ontvangen 7 juli 2002);

-Kraaiheide 2, voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning (ontvangen 7 juli 2002);

-Meester J. Henderikxstraat 12, voor het maken van een raam in de zijgevel van de woning (ontvangen 7 augustus 2002). Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:
-Malzwin 2512, voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning (verzenddatum 6 augustus 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-3e Emmadwarsstraat 1, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 1 augustus 2002);

-Doorzwin 2206, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 1 augustus 2002);

-Helden der Zeeplein 10, voor het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 2 augustus 2002);
-Vogelzand 3606, voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 2 augustus 2002);
-Van Hogendorpstraat 21, voor het optrekken van de voor- en achtergevel van de woning (verzenddatum 2 augustus 2002);
-Ooievaarstraat 153, voor het bouwen van een berging achter de woning (verzenddatum 2 augustus 2002);

-Bremstraat 159, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 1 augustus 2002);

-De Keizerskroon 230, voor het plaatsen van een kap op de recreatiewoning (verzenddatum 1 augustus 2002);
-Vogelzand 2236, voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);
-Krugerstraat 9, voor het verbouwen van de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);

-Brikstraat 22, voor het bouwen van een serre aan de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);

-Willem Barentszstraat 155, voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);
-Vogelzand 4201a, voor het plaatsen van zonnepanelen in het zijgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);
-Jacob van Heemskerckstraat 23, voor het verbouwen en uitbreiden van de zolderverdieping van de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);
-Janzenstraat 48, voor het bouwen van een berging achter de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);

-Krugerstraat 119, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 6 augustus 2002);

-Zuidstraat 57, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 2 augustus 2002). Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan schorsing van dit besluit aanvragen bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251,1800 BG).

Monumentenwet
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, voor gebouw 28 op de Oude Rijkswerf "Willemsoord" aan de Weststraat 1, voor het vernieuwen van de leien op het dak, het herstellen van de scheuren en gaten in de gevels en het herstellen van de fundering.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen van een bouwvoornemen, respectievelijk aanvragen om een bouwvergunning ontvangen:

1. Vogelzand 2305; voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning;

2. Boterzwin 2128; voor het uitbreiden van de woning;
3. Prins Willem-Alexandersingel 82, voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van deze woning;

4. Middelzand 5204, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning;

5. Kanaalweg 36, voor het uitbreiden van de keuken achter de woning;
6. Callantsogervaart 9, voor het bouwen van een woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van de volgende bepalingen: ad 1: artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad 2: artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3, lid b, d en e van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Boterzwin 2/3 1991";
ad 3: artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Oud Den Helder en Kanaalweg 1972, eerste herziening 1996";
ad 4: artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, derde lid onder f van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening";
ad 5: artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4, lid 5, onder 1 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Oud Den Helder en Kanaalweg 1972, eerste herziening 1996"; ad 6. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 17, lid 1 onder c van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Zwanenbalg 1997".
Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u deze vanaf vrijdag 16 augustus 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

DEN HELDER, 15 augustus 2002
drs. R.P. Waltmann, loco-burgemeester
W.F. Wienstroër, loco-secretaris.
« terug