Gemeente Amsterdam

Amsterdam.nl


Een nieuwe band met de burgers Reageer op de inspraakverordening!

De gemeenteraad wil een nieuwe inspraakverordening opstellen en wil daarover uw mening horen. Twee weken lang is het mogelijk via amsterdam.nl te reageren op de concepttekst. Uw reacties worden meegenomen in het uiteindelijke besluit.

De betrekkingen tussen de overheid, burgers en bedrijven zijn de afgelopen decennia sterk veranderd. Burgers zijn zelfbewuster, zelfstandiger en mondiger geworden; technologische ontwikkelingen hebben dit proces versterkt. Bovendien neemt de belangstelling van burgers en organisaties om invloed uit te oefenen op de gemeentelijke besluitvorming toe. Tegelijkertijd dalen de opkomsten bij lokale verkiezingen en is er weinig animo voor de plaatselijke partijpolitiek.

De overheid moet zich grondig verdiepen in de verwachtingen van burgers. Zij moet actiever worden en burgers benaderen die niet uit zichzelf contact zoeken. Maar de overheid moet ook beter reageren. Het gaat dan om zaken als op tijd antwoord krijgen, goede dienstverlening en serieus genomen worden in beleidsontwikkeling.

In het kader van de dualisering heeft de gemeenteraad op 30 januari 2002 ingestemd met een aantal samenhangende maatregelen om de relatie burger-bestuur te versterken:


* Er is een nieuwe inspraakverordening opgesteld die eenvoudiger en transparanter moet zijn dan de huidige Algemene Inspraakverordening Amsterdam 1996.

* Amsterdam wil een meer systematische aanpak van interactieve beleidsvorming. Daarom wordt een Protocol Interactieve Beleidsvorming ontwikkeld. Dit protocol moet ondersteuning geven bij het systematisch analyseren van de vraag of en hoe interactieve beleidsvorming moet worden georganiseerd. Het moet daarnaast handvatten en praktische adviezen bevatten.
* Het burgerinitiatief is één van de mogelijkheden om participatie van burgers bij de beleidsvorming en besluitvorming door de gemeenteraad te stimuleren. De gemeenteraad verplicht zich om door burgers ingediende voorstellen op de agenda te zetten en te behandelen. Door het burgerinitiatief kunnen burgers onderwerpen direct op de raadsagenda zetten en daarmee hun vertegenwoordigers voor een keuze plaatsen.

Toelichting bij de concept-inspraakverordening

Wanneer u na het lezen van de conceptteksten uw reactie wilt geven kan dat bij verantwoordelijk ambtenaar Rob Vesters via
rvesters@bda.amsterdam.nl.

© gemeente Amsterdam 14-08-2002