Gemeente Ede

Burgemeester en wethouders wachten raadsdiscussie over moskee af

Conform de opdracht van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede alles gedaan wat mogelijk is om de moskee aan de Goudenstein te realiseren. Het college is van mening dat het terrein van de voormalige bibliotheekvestiging aan de Goudenstein in de wijk Veldhuizen aan alle voorwaarden voldoet. Gezien de gewekte verwachtingen en in het licht van een betrouwbare overheid moet de gemeenteraad hele goede argumenten hebben daarvan nu nog af te wijken.

In november 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van de grond van de voormalige bibliotheek aan de Goudenstein, met de uitdrukkelijke bedoeling deze grond in een later stadium door te verkopen aan het moskeebestuur om zo de vestiging van een moskee op deze locatie mogelijk te maken. De onderhandelingen met het moskeebestuur over de verkoop van de grond bevinden zich inmiddels in een afrondend stadium. De raad moet zich daarover nu definitief uitspreken.

Onderzoek toont aan dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Dit betekent dat B&W verplicht zijn een aanvraag voor bouwvergunning te honoreren. Het college wacht de discussie in de raad dan ook af en zet de onderhandelingen over grondverkoop stil.

B. & W. wijzen er op dat bij alle mogelijke alternatieve locaties bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn.