Korps: Brabant-Zuid-Oost, plaats: Eindhoven e.o. 8-04-2003 4e persbericht van dinsdag 8 april 2003 Berichten uit de regio

Budel: Snelheidscontrole
Op de Randweg Oost is vandaag tussen 09.20 uur en 13.35 uur een snelheidscontrole gehouden. Van de 675 gecontroleerde voertuigen reden er 134 harder dan de toegestane snelheid van 80 km/u. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 130 km/u.

Helmond: Verkeerscontrole
Dinsdag van 13.45 uur tot 17.15 uur is er een verkeerscontrole gehouden op de Nachtegaallaan. 10 bestuurders kregen een proces-verbaal voor het overschrijden van de maximum snelheid. 21 bestuurders kregen een proces-verbaal voor het niet dragen van de gordel.

Asten, Deurne en Someren
Tijdens een controle op het rijden door rood licht zijn in genoemde gemeenten 6 bestuurders geverbaliseerd omdat zij het rode licht negeerden.

Helmond: Snelheidscontrole
Dinsdagmorgen tussen 09.58 uur en 12.00 uur is er op de Uiverlaan een snelheidscontrole gehouden. 45 van de 1253 gecontroleerde voertuigen reden er harder dan de toegestane snelheid van 50 km/u. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 69 km/u.

Eindhoven: Controle op illegalen en illegaal verhuur van kamers. Sinds een half jaar is er in de politieafdeling Woensel Zuid een pilot opgestart om op te treden tegen de illegale verhuur van kamers aan illegalen. Aan deze pilot wordt o.a. deelgenomen door de politie Woensel Zuid, medewerkers van het Stadsdeelkantoor, Woningbouwvereniging Trudo, de Vreemdelingenpolitie en de afdeling bevolking en Juridische zaken. Het doel is, op te treden tegen onderhuur aan illegalen en het tegengaan van de woon overlast voor de directe omgeving. De verhuurders zijn in een eerder stadium uitgenodigd voor een gesprek waarbij hen is duidelijk gemaakt dat er binnenkort zal worden opgetreden tegen deze praktijken. Vandaag is er op zes adressen gecontroleerd. Op twee adressen aan de Boschdijk werden zeven personen aangetroffen aan wie illegaal een kamer verhuurd werd, tevens trof men er een illegale kapsalon aan. In een woning aan de Voltastraat zijn twee illegale Poolse vrouwen en een Pools kind aangetroffen. In een woning aan de Brugmanstraat zijn 3 minderjarige illegalen aangetroffen en een persoon aan wie illegaal een kamer werd verhuurd. Op de Jan v.d. Bildtstraat zijn vanavond 3 Bulgaarse mannen en twee Bulgaarse vrouwen aangetroffen. De woningen aan de Boschdijk zijn particulier bezit. De woningen aan de Voltastraat, de Brugmanstraat en de Jan van Bildtstraat zijn eigendom van de woningbouwvereniging Trudo. Deze laatste zal overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst. De elf aangehouden illegalen zullen uit Nederland worden verwijderd.