Regering.nl

KABINET STEUNT OPHEFFEN WAPENEMBARGO CHINA

Het kabinet wil niet dat Nederland als enige land binnen Europa kiest voor het handhaven van het wapenembargo tegen China. Dat zei minister-president Balkenende tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad.

Afgelopen week bleek tijdens een vergadering met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat alleen Nederland zou willen vasthouden aan het wapenembargo. Het embargo werd ingesteld na het gewelddadige optreden van de Chinese regering tegen protesterende studenten in 1989.

In de vergadering van de ministerraad is stilgestaan bij de actuele situatie. Volgens Balkenende is de mensenrechtensituatie in China vooruitgegaan, maar moet er nog veel worden verbeterd. De afgelopen jaren is volgens het kabinet aangetoond dat met een positief-kritische houding veel bereikt kan worden.

Uiteindelijk kiest het kabinet ervoor om de overheersende mening binnen Europa te volgen. Dat betekent dat Nederland geen veto uitspreekt tegen het opheffen van het wapenembargo. Balkenende noemde drie redenen voor deze uitkomst:

* Als Nederland als enige land zou kiezen voor een veto, zou dat 'zeer schadelijk' zijn voor de politieke en diplomatieke relaties met China.

* Een dergelijk besluit zou bovendien niet goed zijn voor de Nederlandse positie binnen Europa.

* Daarnaast zouden er mogelijk ongewenste effecten zijn op de economische relaties.

Minister Bot (BZ) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting op het kabinetsstandpunt.

Zie ook:
Brief aan de Tweede Kamer


© 2002-2004 Rijksvoorlichtingsdienst