CDA

31-01-04

Buijs: Geen financiële drempels voor huisartsbezoek

Bij het Algemeen Overleg over de eerstelijnszorg (= huisartsen) heeft Siem Buijs de regering gevraagd geen financiele drempels op te werpen voor patiënten die de huisarts willen en moeten bezoeken.

Per 1 januari 2005 wordt een eigen risico van ongeveer 250 euro ingevoerd zoals is afgesproken in het Regeeraccoord. Momenteel is de minister bezig te bekijken hoe dat eigen risico er precies uit gaat zien en voor welke zorg deze gaat gelden. De CDA-fractie wil niet dat patienten voor elk bezoek aan een huisarts gaan betalen omdat mensen die dringend zorg nodig hebben dan huisartsen bezoek gaan uitstellen.Ze lopen te lang door met een klacht of ze gaan regelrecht naar het ziekenhuis of de EHBO-post zonder doorverwijzing. Hierdoor nemen de kosten voor de gezondheidszorg alleen maar toe omdat dit immers duurdere zorg is. Het CDA hecht aan de zogeheten poortwachters-functie van de huisarts als degene die het gehele gezondheidsplaatje overziet en die doorverwijst indien nodig.

Minister Hoogervorst gaf tijdens het overleg aan dat ook het kabinet een laagdrempelige eerstelijnszorg wil behouden. Een rechtstreekse eigen bijdrage per bezoek wijst ook het kabinet af maar er wordt momenteel wel nog gekeken in hoeverre huisartsenbezoek moet meetellen voor het eigen risico. Daar is nu nog geen kabinetsstandpunt over. Dit voorjaar hoopt de minister zijn voorstellen aan de Tweede kamer te kunnen presenteren. Hij heeft toegezegd rekening te houden met de wens van de Kamer.

Daarnaast sprak Siem Buijs zijn zorg uit over de problemen van de huisartsenzorg, waarbij hij de beroepsgroep zelf niet spaarde. Buijs: Te veel is de afgelopen jaren de inkomenspositie op de voorgrond getreden, en te weinig is er aandacht besteed aan de werkdrukvermindering door de Huisartsenstructuur. In dunbevolkte gebieden is de bereikbaarheid van de huisartsenzorg afgenomen. Kortom het imago van het huisartsenvak is sterk afgenomen, er hangt een soort grauwsluier over dit prachtige beroep wat pas afgestudeerde artsen niet stimuleert dit beroep te kiezen. Daarom ligt hier dan ook duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de overheid voor een krachtige aanpak moet kiezen in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland. Buijs drong aan op een nieuwe belonings- en ondersteuningsstructuur (het invoeren van de vooorstellen van de Commissie Tabaksblat van enige jaren terug) en meer opleidingsplaatsen.