CDA

31-01-04

Sterk: Dubbele nationaliteit moet worden aangepakt

Afgelopen week heeft CDA-Kamerlid Mirjam Sterk aangegeven dat er op korte termijn maatregelen moeten komen om het aantal dubbele nationaliteiten terug te dringen.
Op dit moment gaat 65% van de naturalisaties gepaard met het behoud van een dubbel paspoort. Sterk: De nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap had juist tot doel om het aantal dubbele nationaliteiten terug te dringen en dat is duidelijk niet gelukt. Er zijn te veel uitzonderingsgronden en daarom zullen extra maatregelen genomen moeten worden.

Het aanhouden van twee paspoorten is een sta in de weg bij de integratie. Wanneer wordt je echt helemaal Nederlander? Daarnaast beperkt de dubbele nationaliteit in veel gevallen de mogelijkheden die de Nederlandse overheid heeft om haar staatsburgers te beschermen. Veelal zijn het jonge vrouwen die hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld als het gaat om uithuwelijking of niet erkende echtscheidingen. Dit werkt de discriminatie van deze vrouwen in de hand. Tenslotte kan het dubbel paspoort misbruikt worden bij criminele activiteiten. Het CDA wil daarom dat het zogenaamde tweede protocol van het verdrag van Straatsburg wordt aangepast. In deze aanvulling op het Europees verdrag worden uitzonderingsgronden geformuleerd op basis waarvan aanspraak gemaakt kan worden op een dubbele nationaliteit. Deze uitzonderingsgronden zijn op dit moment te ruim.

Daarnaast zouden gemeenten meer nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan het moment van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het Nederlanderschap is in veel gevallen de bekroning van de inburgering en daar zou via een verplichte ceremonie meer positieve nadruk op gelegd moeten worden. Gemeenten zijn vrij om in te vullen op welke wijze ze aandacht besteden aan een dergelijke ceremonie, maar voor ons staat vast dat ze er aandacht aan moeten besteden.