Socialistische Partij

Stop ammoniakvervoer door Noord-Holland!

In juni 2003 jaar ontspoorde een ammoniaktrein bij Velsen in Noord-Holland. De SP stelde schriftelijke vragen. In haar antwoord stelde de provincie dat er overleg was met de IJmondgemeentes en dat men de minister per brief onder andere had gevraagd het transport van ammoniak te verminderen. Inmiddels is het rapport van de Inspectiedienst gepresenteerd, die onderzoek deed naar de oorzaak van de ontsporing. Daar uit blijkt dat er in de communicatie tussen de verschillende diensten van alles fout is gegaan. Door toeval is de regio ontsnapt aan een kolossale ramp met vrijwel zeker vele doden en gewonden.

De SP wil weten wat de minister op het voorstel van de provincie en de IJmondgemeentes heeft geantwoord en of de provincie bereid is een totale stop van ammoniakvervoer door Holland bij de minister te bepleiten.

Nieuwe vragen over ammoniaktransporten
Zie het origineel

Dossier Milieu en Veiligheid