Gemeente Uithoorn

Uitnodiging vrijwilligersmiddag

Op zaterdagmiddag 31 januari organiseren de Vrijwilligerscentrale en de gemeente Uithoorn gezamenlijk een programma voor vrijwilligers in gebouw The Mix, Van Seumerenlaan 1.

De middag begint om 15.30 uur en duurt tot 18.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld als een gezellig feestje om de vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet. Bovendien willen we het vrijwilligersbeleid een nieuwe impuls geven. Daarvoor is hulp nodig van de vrijwilligers zelf. Vandaar dat we op de middag "mooie verhalen" van hen hopen te horen. Wat hebben vrijwilligers nodig om hun taken nog beter uit te voeren dan ze nu al doen? En vooral: op welke manier kunnen de vrijwilligerscentrale en de gemeente daarbij een rol spelen? De middag wordt georganiseerd samen met "het beleidstheater". Dat staat garant voor een gezellig, onderhoudend, maar ook prikkelend en interactief programma, waarbij de aanwezigen ook zelf in actie komen!

Uitnodigingen zijn verstuurd naar de meeste organisaties in Uithoorn en De Kwakel die werken met vrijwilligers. We hebben echter niet alle adressen van individuele vrijwilligers beschikbaar, want veel vrijwilligers leveren hun inzet zonder tussenkomst van organisaties......

Het kan dus zijn dat u geen uitnodiging hebt gehad. Nog niet uitgenodigde vrijwilligers in Uithoorn die zin hebben om deel te nemen aan de feestelijke bijeenkomst op 31 januari a.s. kunnen zich daarvoor aanmelden via www.vrijwilligerscentrale-uithoorn.nl of met een briefje aan gemeente Uithoorn, antwoordnummer 30, 1420 VB Uithoorn onder vermelding van "aanmelding vrijwilligersmiddag".