Gemeente Westerveld

29-1-2004
Jaarlijkse bijeenkomst vrijwillige brandweer

Op zaterdag 31 januari 2004 is de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwillige brandweer in de gemeente Westerveld. Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden hier de jubilarissen in het zonnetje gezet en krijgen diverse cursisten hun bevordering. Ook wordt er aandacht besteed aan de vrijwilligers die gestopt zijn met de actieve brandweercarrière.

Veel nieuwe vrijwilligers in 2003
In 2003 zijn er door de wervingsactie een groot aantal (11!) nieuwe vrijwilligers benoemd. Ook is een oefencoördinator aangesteld voor gemeente de Wolden en Westerveld. De brandweerorganisatie van de gemeente Westerveld omvat nu 73 vrijwilligers en 3 formatieplaatsen beroepsondersteuning, tijdelijk versterkt met 1 persoon voor het afwerken van gebruiksvergunningen.

Overzicht uitrukken
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt een presentatie verzorgd met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ook wordt hierin aandacht geschonken aan het zogenaamde ?repressieve gedeelte?: de uitrukken.

De post Dwingeloo is 22 keer uitgerukt, 10 maal voor brandmeldingen en 12 keer voor hulp- en dienstverlening. De post Havelte rukte voor brandmeldingen 50 keer uit en voor hulp- en dienstverlening 24 keer. Post Diever 29 keer voor brandalarm en 17 keer voor hulp- en dienstverlening en de post Vledder 39 keer voor brandmelding en 16 keer voor hulp- en dienstverlening, waardoor het totaal van brandweer Westerveld komt op 199 uitrukken. De afgelopen jaren ligt het gemiddeld aantal uitrukken steeds rond de 200 per jaar.

Uitreiking oorkondes en onderscheidingen
Burgemeester A. Meijer reikt een oorkonde uit aan de volgende personen:

Vertrek

- T. Jansen, brandwacht eerste klas bij de post Havelte; afscheidsoorkonde na ruim 20 jaar dienst.

- G. Barelds, hoofdbrandwacht bij de post Dwingeloo; afscheidsoorkonde na ruim 27 jaar dienst.

- W. Veldkamp, hoofdbrandwacht bij de post Vledder; afscheidsoorkonde na ruim 20 jaar dienst.

Jubilarissen

- Voor 12 ½ jaar vrijwillig brandweerman krijgen de volgende personen een oorkonde met onderscheiding: J. Doorten van de post Dwingeloo, L. Hummel en C.J. Klok van de post Diever en J. Bovenkamp van de post Vledder.

- Voor 25 jaar vrijwilliger krijgen de volgende personen een oorkonde en onderscheiding: G.A. Krol, A. Biemolt en D. Buiter van de post Diever en B. de Ruiter van de post Vledder.

- Voor 30 jaar (!) vrijwilliger krijgt de heer F. Bos van de post Dwingeloo een oorkonde met onderscheiding.

Bevorderingen
Door het behalen van de vereiste modules worden de volgende vrijwilligers bevorderd:

- tot Brandwacht: mw. A. Spin en de heren B. Blok, J. Pook, H.J. Boer, R. Lemmen;

- tot Brandwacht eerste klas: A. E. Heyman en N. Kuiper;
- en tot Hoofdbrandwacht: I.J. Rittersma, K. Koops, A. Kuiper, H. Witten, A. Vosseberg, T.J. Wiechers.

Verder zijn geslaagd voor de module:

* Instructeur: D. Buiter en C. Klok;

* Gediplomeerd oefenleider: J. Weenink en G.J. Offerein;
* Preventie: I.J. Rittersma