Ingezonden persbericht


Afdeling Communicatie
Hilversum, 29-01-2004

Radio
TROS KAMERBREED
Uitzending zaterdag 31 januari
Nederland 2/Radio 1/www.troskamerbreed.nl ­ 11.00 uur


Doekle terpstra te gast in tros kamerbreed

CNV-voorzitter Doekle Terpstra is zaterdag 31 januari te gast in het politieke programma TROS KAMERBREED. Het groeiende wantrouwen tussen het kabinet en de sociale partners en een nieuw stelsel voor de VUT en het prepensioen zijn de centrale gespreksthema's.

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle komt als voorzitter van de club van 26 middelgrote gemeenten aan het woord over het grotestedenbeleid van het kabinet. De gemeenten vrezen dat zij meer taken moeten gaan uitvoeren, maar desondanks minder geld van het rijk krijgen.

Verder een gesprek met Mathieu Andriessen die voor het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting, het rapport 'bureaucratie aan banden' schreef.

Presentatie: Caspar Becx en Gerrit van der Kooy.

Voor meer informatie: www.troskamerbreed.nlIngezonden persbericht