KRUISWERK MARK EN MAAS


Prominenten praten over Leefbaarheid in kleine kernen!

In Nieuwendijk wordt zaterdag 31 januari tussen 15.00-17.00 uur, het Dorpspunt officieel geopend door de gedeputeerde van Provincie Noord-Brabant, Roel Augusteijn. Verder zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden over het onderwerp leefbaarheid met lokale en nationale prominenten, waaronder Pieter Winsemius. De heer Winsemius is als lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid momenteel bezig met een onderzoek naar leefbaarheid en de mogelijkheden die de Rijksoverheid, Provincies en lokale overheden hebben om de leefbaarheid in Nederland te ondersteunen. De heer Winsemius is verheugd over het goede initiatief van Kruiswerk Mark en Maas en Woonlinie: 'Binnen Dorpspunt wordt het thema leefbaarheid in de kleine kernen op een zeer innovatieve wijze benaderd en georganiseerd'.

De opening en het gesprek vindt plaats bij het kruisgebouw van Kruiswerk Mark en Maas aan de Prinses Irenelaan 25a, 4255 VH te Nieuwendijk.
De naam Dorpspunt wordt in 2004 voor de inwoners van vier Brabantse dorpen een begrip. In Chaam, Den Hout en Moerdijk heeft de bevolking reeds kennis kunnen maken met de dienstverlening van Dorpspunt voor hun gemeenschap. In deze dorpen zijn de Dorpspunten eerder deze week succesvol geopend.
Dorpspunt is een initiatief van Kruiswerk Mark en Maas en Woningcorporatie Woonlinie.

Wat is Dorpspunt?

Bij Dorpspunt kan iedereen uit het dorp terecht met vragen rond wonen, werken en leven. Alles wat het leven in het dorp aangenamer en gemakkelijker maakt, kan bij Dorpspunt aan bod komen. Dorpspunt inventariseert vraag en aanbod en bemiddelt. Diensten en voorzieningen die het dorp nu niet (meer) heeft, kunnen zo weer terugkomen. Door samenwerking met een netwerk van betrouwbare leveranciers kan iedereen profiteren van Dorpspunt, van jong tot oud, van alleenstaanden tot gezinnen met kinderen. Door de inzet van subsidies van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid hoeven de kosten voor bemiddeling niet in rekening te worden gebracht. De diensten zelf worden tegen marktconforme tarieven aangeboden.

De bewoners kunnen een beroep doen op Dorpspunt op de volgende manieren:

Iets brengen of afhalen. Bijvoorbeeld kleding voor strijken, stomen of reparatie, boeken en videos voor de bibliotheek. De klant machtigt Dorpspunt om de kosten af te rekenen.

Een vraag of verzoek inbrengen. Iemand heeft bijvoorbeeld een oppas nodig, een huishoudelijke hulp, huiswerkbegeleiding voor de kinderen of een tuinman. Dorpspunt gaat met deze vraag aan de slag en bemiddelt. Klant en leverancier rekenen zelf de kosten af. Dorpspunt bewaakt de kwaliteit.

Aanbod inbrengen. Particulieren en bedrijven die zelf een dienst willen leveren via Dorpspunt, kunnen zich melden. De gegevens worden opgeslagen. Dorpspunt sluit met vaste leveranciers een contract.

Een verzoek tot inventarisatie. Particulieren of verenigingen hebben een plan voor een gezamenlijke activiteit in het dorp. Zij weten niet of dit initiatief levensvatbaar is. Dorpspunt kan helpen bij inventarisatie en ontwikkeling.

Rondetafelgesprek
In het rondetafelgesprek worden alle actuele themas rond leefbaarheid vanuit verschillende perspectieven behandeld. De deelnemers aan het rondetafelgesprek in Nieuwendijk zullen zijn:

De heer R.H. Augusteijn (Roel) Gedeputeerde provincie Noord Brabant voor wonen, zorg en welzijn;

De heer P. Winsemius (Pieter) Lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR); Oud-minister van VROM.

De heer J. Luteijn (Jan) Wethouder gemeente Werkendam voor Zorg Sociale zaken en Milieu; De gemeente Werkendam ondersteunt het initiatief Dorpspunt.

Mevrouw J. Storm-Bosch (Joke) Directeur Kruiswerk Mark en Maas; Kruiswerk Mark en Maas is initiatiefnemer van Dorpspunt.

Mevrouw M. van Wijk (Margret) Directeur Woondiensten Woonlinie; Woonlinie is initiatiefnemer van Dorpspunt.

De heer G. Monshouwer (Gert) Voorzitter Nieuwendijk 2000; Nieuwendijk 2000 zet zich in voor de leefbaarheid in Nieuwendijk.

Mevrouw T. van Oord (Tamara) Projectleider Dorpspunt Nieuwendijk; Projectleider is verantwoordelijk voor de invoering en de bemiddeling van vragen van Dorpspunt in Nieuwendijk

Het rondetafelgesprek wordt gepresenteerd door de heer Ward Deckers van Omroep Brabant.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Geurts, manager van de afdeling Innovatieve Projecten van Kruiswerk Mark en Maas. Telefoonnummer: 0162-422452 of 06-20423081
E-mail: info@dorpspunt.nl
www.dorpspunt.nl

29 jan 04 15:46