CDA Rotterdam


-Persbericht-

Kathleen Ferrier bezoekt Kaapverdische Rotterdammers

Zaterdagmiddag 31 januari zal Tweede kamer lid Kathleen Ferrier een bezoek brengen aan de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. Tijdens dit bezoek zal het onder andere gaan om de sociaal economische positie van de Kaapverdianen en de binding die men heeft met Kaapverdië. Tijdens het bezoek zullen ook Karen Duys (CDA fractielid en gemeenteraadslid in Rotterdam) en leden van het Inter Cultureel Beraad aanwezig zijn.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:


* 13.30 uur: ontvangst in Wijkgebouw Middelland (1e Middellandstraat 103)
* 13.40 uur: uitstapje naar Stichting Sociedade Cultural Caboverdeana de Roterdão, te Rotterdam, Schietbaanlaan 7.
* 14.15 uur: debat met als thema de 'Soc. Econ. Positie' van Kaapverdianen in het algemeen alsmede de binding met Kaapverdië en met het dorp van herkomst in het bijzonder.
* 15.15 uur: vragen van de Kaapverdiaanse- en overige media beantwoorden (voertaal: Nederlands/Portugees).

* 15.30 uur: sluiting.

Rotterdam, 29 januari 2004

noot voor de redactie/