Ingezonden persbericht


30 januari 2004

KNMI viert 150-jarig jubileum met actueel weerbericht in postzegels

Het KNMI viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan: op 31 januari 1854 werd het KNMI bij koninklijk besluit van Koning Willem III officieel opgericht en zijn poorten opende op de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Vandaag viert TPG Post de officiële verjaardag van het jubilerende instituut door twee speciaal -- door bureau COUP - ontworpen postzegels uit te geven. Peter Timofeeff, één van de bekendste meteorologen in Nederland, ontving in het Museum Boerhaave vanmiddag de eerste exemplaren van de KNMI-postzegels uit handen van Roy Rempe, directeur Consumentenmarkt TPG Post. Het Leids Museum presenteert momenteel de tentoonstelling 'Uit de lucht gegrepen, geschiedenis van de weerkunde in Nederland'.

150 jaar KNMI
Al 150 jaar vervult het KNMI een bijzondere maatschappelijke betekenis in Nederland. Meteoroloog C.H.D. Buys Ballot (1817-1891) nam destijds het initiatief tot oprichting van het KNMI in Utrecht. Hij was wereldberoemd door zijn wet over het verband tussen luchtdruk en wind en was één van de eerste meteorologen die weerkaarten tekende. Hij was ook grondlegger van de internationale samenwerking in dit vakgebied. Het instituut heeft aan de wieg van veel ontwikkelingen in de meteorologie gestaan. Het heeft bijvoorbeeld als één van de eerste in de wereld met stormwaarschuwingen en weerkaarten gewerkt. De weerkaart is nog steeds een belangrijk hulpmiddel. In de weerkamer in De Bilt worden tegenwoordig postzegelkaartjes gebruikt. Daarmee bedoelen de meteorologen de verzameling weerkaarten van de verschillende scenario's voor de weersverwachting. Een van de hoofdactiviteiten van het publieke KNMI is het geven van waarschuwingen met het oog op veiligheid. KNMI onderzoekers krijgen steeds meer vat op het voorspellen van de ingewikkelde fysische processen en het klimaatsysteem. Ook als klimaatinstituut speelt het KNMI een leidende rol, zeker de laatste decennia nu klimaatproblematiek hoog op de politieke agenda staat.

Twee verschillende postzegels in één postzegelvelletje Het postzegelvelletje bestaat uit tien gegomde postzegels (à 0,39 euro per postzegel) met twee verschillende ontwerpen. De ene zegel laat een grijs Ned