Gemeente Gouda


datum: 30 januari 2004
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Karin Westerink
telefoon: 0182-588349

Opening eerste Marokkaanse reisbureau in Gouda

Het eerste Marokkaanse reisbureau in Gouda gaat zaterdag 31 januari 2004 open. Burgemeester
Wim Cornelis opent om 14.00 uur het reisbureau Maroc Travel aan de Korte Groenendaal 8.

Aan een reisbureau specifiek voor Marokkaanse mensen blijkt behoefte in Gouda. Zo speelt voor een aantal Marokkaanse mensen het taalprobleem. Bij het boeken van een vakantie is het immers belangrijk dat men elkaar goed begrijpt en dat er geen misverstanden ontstaan. Ook kan een Marokkaans reisbureau beter rekening houden met specifieke wensen, bijvoorbeeld het serveren van halal maaltijden (maaltijden die voldoen aan de islamitische regels voor ritueel slachten en bereiden van eten) tijdens de reis.

Het stadsbestuur streeft ernaar om alle bewoners de mogelijkheden te bieden om te wonen, te werken en te recreëren. Soms is het daarvoor nodig bepaalde voorzieningen toe te spitsen op de behoeftes van bepaalde groepen. Burgemeester Wim Cornelis steunt daarom het initiatief van eigenaar Hafid Mellah van harte.

Om ervoor te zorgen dat Gouda ook in de toekomst een bloeiende stad blijft zijn dit soort Initiatieven van ondernemende burgers minstens even belangrijk als de bijdragen van de gemeente.


- einde bericht -

noot van de redactie

Burgemeester Wim Cornelis zal ter ondersteuning van het initiatief van de heer Mellah een muurschildering in het reisbureau onthullen.