Onderwijsmuseum


Expositie van genomineerde en winnende ontwerpen 31 januari t/m eind april 2004

De laatste jaren zijn in een hoog tempo accommodaties voor de kinderopvang gerealiseerd. Het Waarborgfonds voor de kinderopvang vond het tijd om eens stil te staan bij de kwaliteit van de gerealiseerde gebouwen. Hierbij is de invloed en de visie van de opdrachtgever essentieel. De opdrachtgever selecteert de architect en stuurt deze aan met het programma van eisen, dat gebaseerd is op pedagogische inzichten, maar ook op praktische en economische overwegingen. Om opdrachtgevers te stimuleren en te inspireren bij deze opgave schreef het waarborgfonds Kinderopvang de Architectuurprijs voor de Beste Opdrachtgever in de Kinderopvang 2003 uit. Opdrachtgevers die tussen 1997 en 2002 een gebouw voor de kinderopvang realiseerden kwamen voor de prijs in aanmerking. 109 Opdrachtgevers zonden een verbouw- of nieuwbouwproject in. De jury nomineerde hieruit elf projecten: zes in de categorie nieuwbouw en vijf in de categorie verbouw. De winnaars werden op 12 december 2003 bekend gemaakt.

In het Onderwijsmuseum is van 31 januari t/m eind april 2004 een expositie met de genomineerde en de winnende ontwerpen voor deze architectuurprijs te zien.

Voor meer informatie over de architectuurprijs zie: www.architectuurprijs.nl