Gemeente Dalfsen

06/01/2004

Gratis workshop over subsidies, fondsenwerving en sponsoring

Op dinsdag 3 februari houdt de werkgroep Vrijwilligerswerk een workshop waarin de onderwerpen subsidiebeleid, fondsenwerving en sponsoring centraal staan. Deelnemers krijgen informatie over het gemeentelijk subsidiebeleid, de doelstelling van de gemeente bij het verstrekken van subsidies en waarom iets wel of niet voor subsidie in aanmerking komt.
Bij het onderwerp fondsenwerving wordt uitgelegd wanneer het interessant kan zijn om fondsen te werven en hoe deze fondsen aangeboord kunnen worden. Het laatste onderwerp van de avond is sponsoring: waarom sponsoren bedrijven en wat verwachten ze daarvoor terug?
De avond begint om 20.00 uur in het gemeentehuis. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis. Belangstellenden moeten zich vooraf wel even opgeven bij de heer H. de Wilde van de afdeling Welzijn en Onderwijs van de gemeente Dalfsen, telefoon (0529) 48 83 47, e-mail h.dewilde@dalfsen.nl.